Home / Văn Chung (page 2)

Văn Chung

Chuyên viên lập kế hoạch kinh doanh. Các dự án đã thực hiện: T&T, Mobifone, Mười Xiềm, Likewatch, Trường Bác Ái, Trường Âu Lạc, Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông, Nhà máy nước Phú Ninh... Liên hệ: 0903.349.539.

Danh mục 68 dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Logo KHV

TT Tên dự án Địa điểm Thông số kỹ thuật Hình thức đầu tư Vốn đầu tư (tỷ đồng) CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 01 Xây dựng chế biến hàng nông sản KCN Trà Kha (2 ha) 15.000-20.000 tấn sp/năm 100% vốn của nhà đầu tư 50 02 …

Read More »

Danh sách 63 tỉnh thành phố Việt Nam

Logo KHV

Từ 1 tháng 8 năm 2008, toàn bộ diện tích, dân số của tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội. Từ đây, tỉnh Hà Tây chính thức bị giải thể, cả nước còn 63 tỉnh, thành phố (58 tỉnh và 5 thành phố) được viết đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy Ban …

Read More »

Các bước lập và triển khai dự án đầu tư

Logo KHV

Thấy ngày càng nhiều văn bản QPPL về đầu tư xây dựng, mới có, cũ có… rối tinh rối mù bèn lập cái note này để hệ thống hóa theo trình tự các bước cơ bản. Trong phạm vi của bài viết này chỉ nhằm đưa ra một quy trình …

Read More »

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018

Quy định mới về kinh doanh xuất khẩu gạo Nghị định 107/2018/NĐ-CP, ngày 15/08/2018, của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo có hiệu lực từ 01/10/2018. Nghị định quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cũng như về kiểm tra điều kiện kinh doanh …

Read More »

Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

CHÍNH PHỦ ——- Số: 107/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; …

Read More »

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ

CHÍNH PHỦ ——- Số: 109/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư ngày …

Read More »
Chat
1