Home / / Kinh doanh / Các tiêu chuẩn văn hóa doanh nghiệp nên biết.

Các tiêu chuẩn văn hóa doanh nghiệp nên biết.

Văn hoá doanh nghiệp là những giá trị văn hoá trong suốt quá trình tồn tại và phát triển đã gây dựng lên được của một doanh nghiệp,những văn hóa này dần trở thành các giá trị,quan niệm và tập quán ăn sâu vào những hoạt động của doanh nghiệp . Văn hóa doanh nghiệp chi phối tình cảm và hành vi của tất cả các  thành viên trong doanh nghiệp để theo đuổi và thực hiện các mục đích của doanh nghiệp. Ngày nay, khi nhắc tới cụm từ vă hóa doanh nghiệp, người ta thường lấy đó như là thước đo của các doanh nghiệp. Vậy, các tiêu chuẩn văn hóa doanh nghiệp là những gì?

 

Theo Điều 5, Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL, một doanh nghiệp là “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” phải đáp ứng được những tiêu chuẩn sau:

  1. Hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

– Hoàn thành tốt những chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đề ra hàng năm;

– Doanh nghiệp sở hữu thương hiệu và sản phẩm có uy tín trên thị trường;

– Có cải tiến về các lĩnh vực quản lý, công nghệ làm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

– Công nhân thường xuyên được tập huấn, nâng cao tay nghề, lao động có kỷ cương, chất lượng và hiệu quả.

  1. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp:

– Người lao động và người sử dụng lao động có mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ.

– Toàn thể doanh nghiệp cùng xây dựng và thực hiện tốt các nội quy lao động, đảm bảo được những an toàn về lao động, vệ sinh lao động hay phòng chống cháy nổ.

– 80% trở lên người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

– Không có tệ nạn xã hội tại doanh nghiệp, đảm bảo anh ninh trật tự và an toàn xã hội.

– Thực hiện tốt các quy định về việc bảo vệ môi trường, khuôn viên xanh sạch đẹp.

– Không sử dụng các chất kích thích trong giờ làm việc.

 

  1. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động:

– Tất cả công nhân lao động được ký đầy đủ hợp đồng lao động, việc làm ổn định.

– Tạo thuận lợi về nơi làm việc, nhà ở, hay các sinh hoạt đôàn thể, giúp đỡ công nhân lúc khó khăn.

– Cơ sở vật chất hoạt động văn hóa thể thao được đảm bảo, xây dựng môi trường văn hóa cho công hân bằng những hoạt động thể thao, nghệ thuật hoặc du lịch .

  1. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, chủ trường, đường lối của Đảng:

– Phổ biến các chính sách, pháp luật về các lĩnh vực liên quan cho toàn thể công nhân lao .

– Thực hiện đầy đủ các chế độ quyền lợi của công nhân theo quy định của pháp luật.

– Cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh, sản xuất theo quy định pháp luật.

– Nghiêm chỉnh thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước và tham gia các chương trình an sinh xã hội.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat
1