Home / Dịch vụ / Tài chính đầu tư

Tài chính đầu tư

Dịch vụ tư vấn đầu tư

Dịch vụ lập phương án vay vốn ngân hàng

phuong an vay von ngan hang

Lập phương án kinh doanh trình ngân hàng là yếu tố quyết định để các ngân hàng thẩm định, phê duyệt dự án và quyết định cho cá nhân hoặc doanh nghiệp vay vốn kinh doanh. Với 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập kế hoạch kinh doanh, lập …

Read More »

Tư vấn lập dự án đầu tư

Dự án đầu tư

1. Khái niệm về dự án đầu tư: Nếu xét về mặt hình thức: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động, chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả …

Read More »
Chat
1