Home / Tài Liệu (page 3)

Tài Liệu

Kế hoạch kinh doanh quán cafe đơn giản

Nhu cầu uống café của người Sài Gòn rất lớn như: café sáng, giao lưu bạn bè, trao đổi làm ăn, thư giãn… Các quán café Sài Gòn cũng rất đa dạng, có lượng khách hàng và nguồn thu ổn định. Milano là hình thức café nhượng quyền rất phổ …

Read More »

[Mediafire] Thông tư Số: 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 95/2016/TT- BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày …

Read More »

[Mediafire] Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội …

Read More »

Cách tính thuế xe ô tô nhập khẩu và xe cũ

Trường hợp ô tô nhập khẩu là ô tô mới: 1.1. Thuế nhập khẩu: Tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 31/2010/TT-BTC ngày 09/03/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số …

Read More »

Mẫu hợp đồng thuê nhà bằng tiếng anh-Contract of House Renting

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Independence-Freedom-Happiness) —————– HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ (HOUSE LEASE CONTRACT) Số (No.) :………………….. Ngày (Date) :……………… Hôm nay, ngày….tháng….năm………, chúng tôi gồm có: (Today is………………………., we consist of) BÊN A (PARTY …

Read More »

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc —oOo— HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ   BÊN A : BÊN CHO THUÊ Họ và Tên:……………………………………………………………………………………………………………………………. Năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………….. CMND:………………………Ngày cấp:………………………Nơi cấp:……………………………………………………… Thường Trú:…………………………………………………………………………………………………………………………. BÊN B : BÊN THUÊ NHÀ Họ và Tên:……………………………………………………………………………………………………………………………. Năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………….. CMND:………………………Ngày cấp:………………………Nơi cấp:……………………………………………………… Thường …

Read More »

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI (Số: ……………./HĐTNXVKB) Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại ……………………………………….Chúng tôi gồm có: BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI (BÊN A): Địa chỉ:………………………………………………………..…………………………..…………………. Điện thoại: ……………..…………………….……………Fax:…………….…………………….……… E-mail:……………..…………………………..……………………………..…………………………..…. Giấy phép số:……………………………………………………………………………………………….. Mã số thuế:……………..…………………………..……………………………..……………………….. Tài khoản số:……………..…………………………..……………………………..…………………….. Do ông (bà): …

Read More »

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

TÊN CƠ QUAN Số:……   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———o0o——— ….ngày….tháng…..năm….  HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ………. Tại địa điểm:………………………………………………………………………………………………….. Chúng tôi gồm:……………………………………………………………………………………………….. BÊN A (Bên cho thuê nhà) Họ …

Read More »

Mẫu hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——***—— HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở(1) Số: ……………..HĐTNO Hôm nay, ngày ……… tháng …….. năm …….., Tại ……………………………………………… Chúng tôi gồm có: BÊN CHO THUÊ (BÊN A) (2): a) Trường hợp là cá nhân: …

Read More »

Năng suất lao động Việt Nam

Năng suất lao động là một trong những thước đo năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo tính toán của các tổ chức quốc tế, năng suất lao động của Việt Nam hiện tại bằng 1/18 năng suất lao động của Singapore, bằng 1/6 so sánh với Malaysia, 1/3 Thái …

Read More »
Chat
1