Home / Thống kê

Thống kê

Các số liệu thống kê do Kế Hoạch Việt tổng hợp.

Thống kê dân số Thổ Nhĩ Kỳ tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Thổ Nhĩ Kỳ là 81,344,277 người. Dân số Thổ Nhĩ Kỳ chiếm khoảng 1,07%tổng dân số thế giới. Dân số Thổ Nhĩ Kỳ đứng hạng 19 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »

Thống kê dân số Cộng hòa Hồi giáo Iran tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Cộng hòa Hồi giáo Iran là 81.597.789 người. Dân số Iran chiếm khoảng 1,07%tổng dân số thế giới. Dân số Iran đứng hạng 18 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của …

Read More »

Thống kê dân số Ai Cập tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Ai Cập là 98,483,272 người. Dân số Ai Cập chiếm khoảng 1,29%tổng dân số thế giới. Dân số Ai Cập đứng hạng 14 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Ai …

Read More »

Thống kê dân số Ethiopia tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Ethiopia là 106,269,003 người. Dân số Ethiopia chiếm khoảng 1,39%tổng dân số thế giới. Dân số Ethiopia đứng hạng 12 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Ethiopia là 105 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Bangladesh tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Bangladesh là 165,540,074 người. Dân số Bangladesh chiếm khoảng 2,18%tổng dân số thế giới. Dân số Bangladesh đứng hạng 8 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Bangladesh là 1265 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Nigeria tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Nigeria là 193,423,034 người. Dân số Nigeria chiếm khoảng 2.53%tổng dân số thế giới. Dân số Nigeria đứng hạng 7 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Nigeria là 210 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Pakistan tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Pakistan là 198,953,550 người. Dân số Pakistan chiếm khoảng 2.61%tổng dân số thế giới. Dân số Pakistan đứng hạng 6 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Pakistan là 256 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Brazil tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Brazil là 210,098,872 người. Dân số Brazil chiếm khoảng 2.77%tổng dân số thế giới. Dân số Brazil đứng hạng 5 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Brazil là 25 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Liên bang Nga tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Liên bang Nga là 143.976.853 người. Dân số Liên bang Nga chiếm khoảng 1,91%tổng dân số thế giới. Dân số Liên bang Nga đứng hạng 9 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »
Chat
1