Home / Thống kê

Thống kê

Các số liệu thống kê do Kế Hoạch Việt tổng hợp.

Thống kê tình hình dân số, lao động, việc làm cả nước năm 2017

Dân số trung bình năm 2017 của cả nước ước tính 93,7 triệu người, tăng 987,3 nghìn người, tương đương tăng 1,07% so với năm 2016, bao gồm dân số thành thị 32,9 triệu người, chiếm 35,1%; dân số nông thôn 60,8 triệu người, chiếm 64,9%; dân số nam 46,2 triệu người, chiếm 49,3%; dân …

Read More »

Thống kê thị trường ô tô Việt Nam 2017

Tính đến hết tháng 12 năm 2017, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam đạt 272.750 xe,  bao gồm 154.209  xe du lịch; 104.672 xe thương mại và 13.869 xe chuyên dụng. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng …

Read More »

Thống kê dân số Thổ Nhĩ Kỳ tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Thổ Nhĩ Kỳ là 81,344,277 người. Dân số Thổ Nhĩ Kỳ chiếm khoảng 1,07%tổng dân số thế giới. Dân số Thổ Nhĩ Kỳ đứng hạng 19 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »

Thống kê dân số Cộng hòa Hồi giáo Iran tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Cộng hòa Hồi giáo Iran là 81.597.789 người. Dân số Iran chiếm khoảng 1,07%tổng dân số thế giới. Dân số Iran đứng hạng 18 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của …

Read More »

Thống kê dân số Cộng hòa Dân chủ Congo tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Cộng hòa Dân chủ Congo là 82.690.698 người. Dân số DR Congo chiếm khoảng 1,08%tổng dân số thế giới. Dân số DR Congo đứng hạng 17 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »

Thống kê dân số Ai Cập tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Ai Cập là 98,483,272 người. Dân số Ai Cập chiếm khoảng 1,29%tổng dân số thế giới. Dân số Ai Cập đứng hạng 14 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Ai …

Read More »

Thống kê dân số Ethiopia tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Ethiopia là 106,269,003 người. Dân số Ethiopia chiếm khoảng 1,39%tổng dân số thế giới. Dân số Ethiopia đứng hạng 12 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Ethiopia là 105 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Bangladesh tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Bangladesh là 165,540,074 người. Dân số Bangladesh chiếm khoảng 2,18%tổng dân số thế giới. Dân số Bangladesh đứng hạng 8 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Bangladesh là 1265 người/km2. …

Read More »
Chat
1