Home / Thống kê (page 2)

Thống kê

Các số liệu thống kê do Kế Hoạch Việt tổng hợp.

Thống kê dân số Nigeria tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Nigeria là 193,423,034 người. Dân số Nigeria chiếm khoảng 2.53%tổng dân số thế giới. Dân số Nigeria đứng hạng 7 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Nigeria là 210 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Pakistan tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Pakistan là 198,953,550 người. Dân số Pakistan chiếm khoảng 2.61%tổng dân số thế giới. Dân số Pakistan đứng hạng 6 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Pakistan là 256 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Brazil tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Brazil là 210,098,872 người. Dân số Brazil chiếm khoảng 2.77%tổng dân số thế giới. Dân số Brazil đứng hạng 5 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Brazil là 25 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Liên bang Nga tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Liên bang Nga là 143.976.853 người. Dân số Liên bang Nga chiếm khoảng 1,91%tổng dân số thế giới. Dân số Liên bang Nga đứng hạng 9 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »

Thống kê dân số Vương quốc Anh tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Vương quốc Anh là 66.382.856 người. Dân số Vương quốc Anh chiếm khoảng 0,88%tổng dân số thế giới. Dân số Vương quốc Anh đứng hạng 21 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »

Thống kê dân số Hà Lan tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Hà Lan là 17.060.894 người. Dân số Hà Lan chiếm khoảng 0,23%tổng dân số thế giới. Dân số Hà Lan đứng hạng 67 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Hà …

Read More »

Thống kê dân số Singapore tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Singapore là 5,751,317 người. Dân số Singapore chiếm khoảng 0,08%tổng dân số thế giới. Dân số Singapore đứng hạng 115 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Singapore là 8155 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Cam pu chia (Cambodia) tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Cam pu chia (Cambodia) là 16,127,601 người. Dân số Cam pu chia chiếm khoảng 0,21%tổng dân số thế giới. Dân số Cam pu chia đứng hạng 71 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số …

Read More »

Thống kê dân số Australia tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Australia là 24,614,298 người. Dân số Australia chiếm khoảng 0,32%tổng dân số thế giới. Dân số Australia đứng hạng 53 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Australia là 3 người/km2. …

Read More »
Chat
1