Home / Thống kê (page 2)

Thống kê

Các số liệu thống kê do Kế Hoạch Việt tổng hợp.

Thống kê dân số Vương quốc Anh tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Vương quốc Anh là 66.382.856 người. Dân số Vương quốc Anh chiếm khoảng 0,88%tổng dân số thế giới. Dân số Vương quốc Anh đứng hạng 21 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »

Thống kê dân số Hà Lan tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Hà Lan là 17.060.894 người. Dân số Hà Lan chiếm khoảng 0,23%tổng dân số thế giới. Dân số Hà Lan đứng hạng 67 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Hà …

Read More »

Thống kê dân số Singapore tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Singapore là 5,751,317 người. Dân số Singapore chiếm khoảng 0,08%tổng dân số thế giới. Dân số Singapore đứng hạng 115 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Singapore là 8155 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Cam pu chia (Cambodia) tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Cam pu chia (Cambodia) là 16,127,601 người. Dân số Cam pu chia chiếm khoảng 0,21%tổng dân số thế giới. Dân số Cam pu chia đứng hạng 71 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số …

Read More »

Thống kê dân số Australia tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Australia là 24,614,298 người. Dân số Australia chiếm khoảng 0,32%tổng dân số thế giới. Dân số Australia đứng hạng 53 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Australia là 3 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Canada tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Canada là 36,792,292 người. Dân số Canada chiếm khoảng 0,49%tổng dân số thế giới. Dân số Canada đứng hạng 38 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Canada là 4 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số nước Ý (Italy) tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Ý (Italy) là 59,324,564 người. Dân số Ý (Italy) chiếm khoảng 0,79%tổng dân số thế giới. Dân số Ý (Italy) đứng hạng 23 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Ý …

Read More »

Thống kê dân số Thái Lan (Thailand) tính đến 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Thái Lan (Thailand) là 69,112,060 người. Dân số Thái Lan chiếm khoảng 0,91%tổng dân số thế giới. Dân số Thái Lan đứng hạng 20 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của …

Read More »

Thống kê dân số Đức (Germany) tính đến 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Đức (Germany) là 82,205,950 người. Dân số Đức (Germany) chiếm khoảng 1.09%tổng dân số thế giới. Dân số Đức (Germany) đứng hạng 16 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Đức …

Read More »
Chat
1