Home / Thống kê (page 3)

Thống kê

Các số liệu thống kê do Kế Hoạch Việt tổng hợp.

Thống kê dân số Canada tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Canada là 36,792,292 người. Dân số Canada chiếm khoảng 0,49%tổng dân số thế giới. Dân số Canada đứng hạng 38 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Canada là 4 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số nước Ý (Italy) tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Ý (Italy) là 59,324,564 người. Dân số Ý (Italy) chiếm khoảng 0,79%tổng dân số thế giới. Dân số Ý (Italy) đứng hạng 23 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Ý …

Read More »

Thống kê dân số Thái Lan (Thailand) tính đến 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Thái Lan (Thailand) là 69,112,060 người. Dân số Thái Lan chiếm khoảng 0,91%tổng dân số thế giới. Dân số Thái Lan đứng hạng 20 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của …

Read More »

Thống kê dân số Đức (Germany) tính đến 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Đức (Germany) là 82,205,950 người. Dân số Đức (Germany) chiếm khoảng 1.09%tổng dân số thế giới. Dân số Đức (Germany) đứng hạng 16 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Đức …

Read More »

Thống kê dân số Việt Nam tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Việt Nam là 96,025,291 người. Dân số Việt Nam chiếm khoảng 1.27%tổng dân số thế giới. Dân số Việt Nam đứng hạng 15 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Việt …

Read More »

Thống kê dân số Philippines tính đến 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Philippines là 105,728,609 người. Dân số Philippines chiếm khoảng 1.39%tổng dân số thế giới. Dân số Philippines đứng hạng 13 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Philippines là 352  người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Nhật Bản (Japan) tính đến 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Nhật Bản (Japan) là 127,331,024 người. Dân số Nhật Bản (Japan) chiếm khoảng 1.69%tổng dân số thế giới. Dân số Nhật Bản (Japan) đứng hạng 11 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »

Thống kê dân số Mexico tính đến 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Mexico là 129,975,854 người. Dân số Mexico chiếm khoảng 1.71%tổng dân số thế giới. Dân số Mexico đứng hạng 10 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Mexico là 66  người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Pakistan tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Pakistan là 198,943,243 người. Dân số Pakistan chiếm khoảng 2.61 %tổng dân số thế giới. Dân số Pakistan đứng hạng 6 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Pakistan là 256 …

Read More »

Thống kê dân số Brazil tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Brazil là 210,094,561 người. Dân số Brazil chiếm khoảng 2.77 %tổng dân số thế giới. Dân số Brazil đứng hạng 5 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Brazil là 25 …

Read More »
Chat
1