Home / Thống kê (page 3)

Thống kê

Các số liệu thống kê do Kế Hoạch Việt tổng hợp.

Thống kê dân số Việt Nam tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Việt Nam là 96,025,291 người. Dân số Việt Nam chiếm khoảng 1.27%tổng dân số thế giới. Dân số Việt Nam đứng hạng 15 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Việt …

Read More »

Thống kê dân số Philippines tính đến 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Philippines là 105,728,609 người. Dân số Philippines chiếm khoảng 1.39%tổng dân số thế giới. Dân số Philippines đứng hạng 13 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Philippines là 352  người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Nhật Bản (Japan) tính đến 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Nhật Bản (Japan) là 127,331,024 người. Dân số Nhật Bản (Japan) chiếm khoảng 1.69%tổng dân số thế giới. Dân số Nhật Bản (Japan) đứng hạng 11 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »

Thống kê dân số Mexico tính đến 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Mexico là 129,975,854 người. Dân số Mexico chiếm khoảng 1.71%tổng dân số thế giới. Dân số Mexico đứng hạng 10 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Mexico là 66  người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Pakistan tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Pakistan là 198,943,243 người. Dân số Pakistan chiếm khoảng 2.61 %tổng dân số thế giới. Dân số Pakistan đứng hạng 6 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Pakistan là 256 …

Read More »

Thống kê dân số Brazil tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Brazil là 210,094,561 người. Dân số Brazil chiếm khoảng 2.77 %tổng dân số thế giới. Dân số Brazil đứng hạng 5 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Brazil là 25 …

Read More »

Thống kê dân số Indonesia tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Indonesia là 265,420,192 người. Dân số Indonesia chiếm khoảng 3,5%tổng dân số thế giới. Dân số Indonesia đứng hạng 4 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Indonesia là 146  người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Hoa Kỳ (Mỹ) tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Hoa Kỳ là 325,637,380 người. Dân số Hoa Kỳ chiếm khoảng 4.3%tổng dân số thế giới. Dân số Hoa Kỳ đứng hạng 3 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Hoa …

Read More »

Thống kê dân số Ấn Độ tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Ấn Độ là 1,346,757,460 người. Dân số Ấn Độ chiếm khoảng 17.74% tổng dân số thế giới. Dân số Ấn Độ đứng hạng 2 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Ấn …

Read More »

Thống kê dân số Châu Đại Dương tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Châu Đại Dương là 40.981.008 người. Dân số Châu Đại Dương chiếm khoảng 0,54%tổng dân số thế giới. Dân số Châu Đại Dương đứng hạng 6 trong số các khu vực trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »
Chat
1