Home / Dung Kế Hoạch Việt (page 60)

Dung Kế Hoạch Việt

THAM KHẢO VÀ HỌC HỎI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA VINAMILK

Đi theo nguyên tắc và đường lối lãnh đạo minh bạch Vinamilk là một trong số ít những doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong việc xây dựng tính nhất quán và minh bạch trong kinh doanh. Cụ thể, văn hóa doanh nghiệp Vinamilk tuân thủ theo 6 nguyên tắc …

Read More »

HƯỚNG DẪN LẬP KÊ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO

Gặp phải rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh là điều khó tránh khỏi. Do đó, xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro là một trong những quy trình quan trọng cần triển khai trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo doanh nghiệp có thể kiểm soát tối …

Read More »

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

Định hướng cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng giai đoạn 2021-2025 cần tiếp tục thực hiện đồng thời bổ sung các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19. TS. Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng, Viện Nghiên …

Read More »