Home / Nam Nam (page 3)

Nam Nam

Thống kê dân số Ai Cập tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Ai Cập là 98,483,272 người. Dân số Ai Cập chiếm khoảng 1,29%tổng dân số thế giới. Dân số Ai Cập đứng hạng 14 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Ai …

Read More »

Thống kê dân số Ethiopia tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Ethiopia là 106,269,003 người. Dân số Ethiopia chiếm khoảng 1,39%tổng dân số thế giới. Dân số Ethiopia đứng hạng 12 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Ethiopia là 105 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Bangladesh tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Bangladesh là 165,540,074 người. Dân số Bangladesh chiếm khoảng 2,18%tổng dân số thế giới. Dân số Bangladesh đứng hạng 8 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Bangladesh là 1265 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Nigeria tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Nigeria là 193,423,034 người. Dân số Nigeria chiếm khoảng 2.53%tổng dân số thế giới. Dân số Nigeria đứng hạng 7 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Nigeria là 210 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Pakistan tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Pakistan là 198,953,550 người. Dân số Pakistan chiếm khoảng 2.61%tổng dân số thế giới. Dân số Pakistan đứng hạng 6 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Pakistan là 256 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Brazil tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Brazil là 210,098,872 người. Dân số Brazil chiếm khoảng 2.77%tổng dân số thế giới. Dân số Brazil đứng hạng 5 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Brazil là 25 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Liên bang Nga tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Liên bang Nga là 143.976.853 người. Dân số Liên bang Nga chiếm khoảng 1,91%tổng dân số thế giới. Dân số Liên bang Nga đứng hạng 9 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »

Thống kê dân số Vương quốc Anh tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Vương quốc Anh là 66.382.856 người. Dân số Vương quốc Anh chiếm khoảng 0,88%tổng dân số thế giới. Dân số Vương quốc Anh đứng hạng 21 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »

Thống kê dân số Hà Lan tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Hà Lan là 17.060.894 người. Dân số Hà Lan chiếm khoảng 0,23%tổng dân số thế giới. Dân số Hà Lan đứng hạng 67 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Hà …

Read More »

Thống kê dân số Singapore tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Singapore là 5,751,317 người. Dân số Singapore chiếm khoảng 0,08%tổng dân số thế giới. Dân số Singapore đứng hạng 115 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Singapore là 8155 người/km2. …

Read More »