Home / Nam Nam (page 3)

Nam Nam

Thống kê dân số Nigeria tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Nigeria là 193,423,034 người. Dân số Nigeria chiếm khoảng 2.53%tổng dân số thế giới. Dân số Nigeria đứng hạng 7 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Nigeria là 210 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Pakistan tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Pakistan là 198,953,550 người. Dân số Pakistan chiếm khoảng 2.61%tổng dân số thế giới. Dân số Pakistan đứng hạng 6 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Pakistan là 256 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Brazil tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Brazil là 210,098,872 người. Dân số Brazil chiếm khoảng 2.77%tổng dân số thế giới. Dân số Brazil đứng hạng 5 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Brazil là 25 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Liên bang Nga tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Liên bang Nga là 143.976.853 người. Dân số Liên bang Nga chiếm khoảng 1,91%tổng dân số thế giới. Dân số Liên bang Nga đứng hạng 9 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »

Thống kê dân số Vương quốc Anh tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Vương quốc Anh là 66.382.856 người. Dân số Vương quốc Anh chiếm khoảng 0,88%tổng dân số thế giới. Dân số Vương quốc Anh đứng hạng 21 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »

Thống kê dân số Hà Lan tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Hà Lan là 17.060.894 người. Dân số Hà Lan chiếm khoảng 0,23%tổng dân số thế giới. Dân số Hà Lan đứng hạng 67 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Hà …

Read More »

Thống kê dân số Singapore tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Singapore là 5,751,317 người. Dân số Singapore chiếm khoảng 0,08%tổng dân số thế giới. Dân số Singapore đứng hạng 115 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Singapore là 8155 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Cam pu chia (Cambodia) tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Cam pu chia (Cambodia) là 16,127,601 người. Dân số Cam pu chia chiếm khoảng 0,21%tổng dân số thế giới. Dân số Cam pu chia đứng hạng 71 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số …

Read More »

Thống kê dân số Australia tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Australia là 24,614,298 người. Dân số Australia chiếm khoảng 0,32%tổng dân số thế giới. Dân số Australia đứng hạng 53 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Australia là 3 người/km2. …

Read More »