Home / Nam Nam (page 4)

Nam Nam

Thống kê dân số Cam pu chia (Cambodia) tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Cam pu chia (Cambodia) là 16,127,601 người. Dân số Cam pu chia chiếm khoảng 0,21%tổng dân số thế giới. Dân số Cam pu chia đứng hạng 71 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số …

Read More »

Thống kê dân số Australia tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Australia là 24,614,298 người. Dân số Australia chiếm khoảng 0,32%tổng dân số thế giới. Dân số Australia đứng hạng 53 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Australia là 3 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Canada tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Canada là 36,792,292 người. Dân số Canada chiếm khoảng 0,49%tổng dân số thế giới. Dân số Canada đứng hạng 38 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Canada là 4 người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số nước Ý (Italy) tính đến năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Ý (Italy) là 59,324,564 người. Dân số Ý (Italy) chiếm khoảng 0,79%tổng dân số thế giới. Dân số Ý (Italy) đứng hạng 23 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Ý …

Read More »

Thống kê dân số Thái Lan (Thailand) tính đến 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Thái Lan (Thailand) là 69,112,060 người. Dân số Thái Lan chiếm khoảng 0,91%tổng dân số thế giới. Dân số Thái Lan đứng hạng 20 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của …

Read More »

Thống kê dân số Đức (Germany) tính đến 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Đức (Germany) là 82,205,950 người. Dân số Đức (Germany) chiếm khoảng 1.09%tổng dân số thế giới. Dân số Đức (Germany) đứng hạng 16 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Đức …

Read More »

Thống kê dân số Việt Nam tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Việt Nam là 96,025,291 người. Dân số Việt Nam chiếm khoảng 1.27%tổng dân số thế giới. Dân số Việt Nam đứng hạng 15 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Việt …

Read More »

Thống kê dân số Philippines tính đến 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Philippines là 105,728,609 người. Dân số Philippines chiếm khoảng 1.39%tổng dân số thế giới. Dân số Philippines đứng hạng 13 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Philippines là 352  người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Nhật Bản (Japan) tính đến 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Nhật Bản (Japan) là 127,331,024 người. Dân số Nhật Bản (Japan) chiếm khoảng 1.69%tổng dân số thế giới. Dân số Nhật Bản (Japan) đứng hạng 11 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »