Home / Nam Nam (page 5)

Nam Nam

Thống kê dân số Indonesia tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Indonesia là 265,420,192 người. Dân số Indonesia chiếm khoảng 3,5%tổng dân số thế giới. Dân số Indonesia đứng hạng 4 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Indonesia là 146  người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Hoa Kỳ (Mỹ) tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Hoa Kỳ là 325,637,380 người. Dân số Hoa Kỳ chiếm khoảng 4.3%tổng dân số thế giới. Dân số Hoa Kỳ đứng hạng 3 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Hoa …

Read More »

Thống kê dân số Ấn Độ tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Ấn Độ là 1,346,757,460 người. Dân số Ấn Độ chiếm khoảng 17.74% tổng dân số thế giới. Dân số Ấn Độ đứng hạng 2 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Ấn …

Read More »

Thống kê dân số Châu Đại Dương tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Châu Đại Dương là 40.981.008 người. Dân số Châu Đại Dương chiếm khoảng 0,54%tổng dân số thế giới. Dân số Châu Đại Dương đứng hạng 6 trong số các khu vực trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »

Thống kê dân số Bắc Mỹ tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Bắc Mỹ là 362.553.764 người. Dân số Bắc Mỹ chiếm khoảng 4,78%tổng dân số thế giới. Mật độ dân số trung bình của Bắc Mỹ  là 19  người/km2. Tổng diện tích khu vực  là  18,651,660 km2 Dân cư …

Read More »

Thống kê dân số Châu Phi tính đến năm 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Châu Phi là 1.272.284.129 người. Dân số Châu Phi chiếm khoảng 16,64%tổng dân số thế giới. Dân số Châu Phi đứng hạng 2 trong số các khu vực trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Châu …

Read More »

Thống kê dân số Châu Âu tính đến năm 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Châu Âu là 742,367,897người. Dân số Châu Âu chiếm khoảng 9.83%tổng dân số thế giới. Dân số Châu Âu đứng hạng 3 trong số các khu vực trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Châu Âu …

Read More »

Thống kê dân số Châu Á tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số tính đến ngày 04/01/2018, dân số châu Á  là 4,525 tỷ  người. Dân số châu Á  chiếm khoảng 59,66% tổng dân số thế giới. Dân số Châu Á  đứng hạng 1 trong số các khu vực trên thế giới. Mật độ dân số trung bình ở châu Á …

Read More »

Thống kê dân số thế giới năm 2018

Theo thống kê dân số thế giới đến ngày 04/01/2018, thế giới hiện có 7,59 tỷ người. Các quốc gia có dân số đông nhất thế giới bao gồm: Bảng: Dân số thế giới hàng năm   Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm …

Read More »