Home / Nam Nam (page 5)

Nam Nam

Thống kê dân số Mexico tính đến 2018

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Mexico là 129,975,854 người. Dân số Mexico chiếm khoảng 1.71%tổng dân số thế giới. Dân số Mexico đứng hạng 10 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Mexico là 66  người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Pakistan tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Pakistan là 198,943,243 người. Dân số Pakistan chiếm khoảng 2.61 %tổng dân số thế giới. Dân số Pakistan đứng hạng 6 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Pakistan là 256 …

Read More »

Thống kê dân số Brazil tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Brazil là 210,094,561 người. Dân số Brazil chiếm khoảng 2.77 %tổng dân số thế giới. Dân số Brazil đứng hạng 5 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Brazil là 25 …

Read More »

Thống kê dân số Indonesia tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Indonesia là 265,420,192 người. Dân số Indonesia chiếm khoảng 3,5%tổng dân số thế giới. Dân số Indonesia đứng hạng 4 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Indonesia là 146  người/km2. …

Read More »

Thống kê dân số Hoa Kỳ (Mỹ) tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Hoa Kỳ là 325,637,380 người. Dân số Hoa Kỳ chiếm khoảng 4.3%tổng dân số thế giới. Dân số Hoa Kỳ đứng hạng 3 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Hoa …

Read More »

Thống kê dân số Ấn Độ tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Ấn Độ là 1,346,757,460 người. Dân số Ấn Độ chiếm khoảng 17.74% tổng dân số thế giới. Dân số Ấn Độ đứng hạng 2 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Ấn …

Read More »

Thống kê dân số Châu Đại Dương tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Châu Đại Dương là 40.981.008 người. Dân số Châu Đại Dương chiếm khoảng 0,54%tổng dân số thế giới. Dân số Châu Đại Dương đứng hạng 6 trong số các khu vực trên thế giới. Mật độ dân số trung …

Read More »

Thống kê dân số Bắc Mỹ tính đến 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Bắc Mỹ là 362.553.764 người. Dân số Bắc Mỹ chiếm khoảng 4,78%tổng dân số thế giới. Mật độ dân số trung bình của Bắc Mỹ  là 19  người/km2. Tổng diện tích khu vực  là  18,651,660 km2 Dân cư …

Read More »

Thống kê dân số Châu Phi tính đến năm 2018

thong ke dan so

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Châu Phi là 1.272.284.129 người. Dân số Châu Phi chiếm khoảng 16,64%tổng dân số thế giới. Dân số Châu Phi đứng hạng 2 trong số các khu vực trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Châu …

Read More »