Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Khái niệm và Nguyên tắc của Tư duy đột phá

Khái niệm và Nguyên tắc của Tư duy đột phá

Tư duy đột phá được mô tả là những ý tưởng, chiến lược và kỹ thuật hoàn toàn mới để tổ chức, nâng cao và giải quyết bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải. Tư duy đưa ra các giải pháp ban đầu và sáng tạo đồng thời xác định các mục tiêu thích hợp cần đạt được.

Tư duy đột phá – Breakthrough Thinking là “phần mềm dành cho trí óc”, đưa ra những ý tưởng và phương pháp mới để tổ chức, phát triển, tổ chức lại, nâng cao và giải quyết bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải. bên phải. Tư duy này mở rộng tầm nhìn của bạn về các mục tiêu và cho phép bạn đạt được chúng mà không tốn quá nhiều thời gian và năng lượng để có được dữ liệu cần thiết.

Breakthrough Thinking mở rộng quá trình sáng tạo để bao gồm các nhiệm vụ như chọn mục tiêu tốt nhất để theo đuổi, đưa ra các giải pháp mới và sáng tạo, đồng thời đưa ra các cấu trúc cần thiết để thực hiện giải pháp. Bạn sẽ không suy nghĩ phức tạp hơn với Breakthrough Thinking.

Nguyên tắc Tư duy đột phá

 • Sự khác biệt mang tính độc đáo: Mỗi một vấn đề sẽ là duy nhất và cũng yêu cầu giải pháp duy nhất, tuyệt đối không được bắt chước. Lúc này bạn cần đến lối tư duy sáng tạo để có thể nhanh chóng lên kế hoạch và giải quyết vấn đề.
 • Nguyên tắc triển khai mục đích: Hãy tập trung vào mục đích và sau đó triển khai mục đích bằng những câu hỏi: Mục đích của mục đích?… Để sau đó có thể tìm ra một mục đích cuối cùng, mở rộng các chiều nhằm giải quyết được vấn đề.
 • Giải pháp tiếp theo: Định ra một giải pháp trong tương lai để định hướng cho giải pháp hiện tại và đặt nó trong tổng thể của một giải pháp lớn hơn.
  nguyên tắcTư duy đột phá
 • Thiết lập hệ thống: Xem xét giải pháp trong tổng thể tư duy đột phá.
 • Thu thập những thông tin có giới hạn: Hãy lựa chọn những thông tin có giới hạn bởi quá nhiều thông tin sẽ tạo nên kiến thức chuyên gia nhưng chúng sẽ hạn chế khả năng giải quyết các vấn đề.
 • Lôi kéo những người khác tham gia: Phương pháp tư duy đột phá trong trường hợp này giúp bạn tạo nên sự phấn khởi, kêu gọi và kích thích mọi người cùng nhau tham gia vào kế hoạch.
 • Có sự thay đổi và cải tiến liên tục: Khi đang hoàn thiện những giải pháp mới thì phải tiếp tục đưa ra giải pháp sau đó để tính đổi mới được thực hiện liên tục.

Lợi ích của Tư duy đột phá

Khi được sử dụng trong cuộc sống thực, tư duy đổi mới mang lại những lợi thế như:

 • Hiểu cách xác định đúng vấn đề, quyết định cách giải quyết và tiếp cận các giải pháp đơn giản.

 • Hãy nghĩ về các giải pháp trong tương lai hơn là các vấn đề trong tầm tay.

 • Thông tin được thu thập ít hơn, giúp dễ dàng phân tích các vấn đề cần thông tin rộng rãi.

  Tư duy đột phá
 • Đưa ra các giải pháp hiệu quả hơn về chi phí, lợi nhuận, chất lượng cao và kịp thời.

 • Để tạo ra doanh thu cao trong các hoạt động của công ty, tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn.

 • Khuyến khích phát triển tư tưởng sáng tạo để mang lại những cải tiến cần thiết.

 • Các giải pháp dài hạn nên được đưa ra, chú trọng vào các kỹ thuật giải quyết vấn đề hiệu quả.

 • Tạo ra các mối quan hệ cá nhân và công việc hữu cơ, hiệu quả và hiệu quả. Khả năng giải quyết vấn đề một cách chính xác và trọn vẹn đồng thời giảm thiểu rủi ro.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *