Home / Tài Liệu

Tài Liệu

Các thành phần chính của hệ thống quản lý doanh nghiệp

Hệ thống quản lý doanh nghiệp được Kế Hoạch Việt tổng kết thành 13 phần gồm: – Giá trị cốt lõi– Mục tiêu, chỉ tiêu– Hệ thống nhân sự– Hệ thống tài chính– Hệ thống chiến lược– Danh sách nhân sự– Hệ thống họp– Hệ thống công cụ – phần mềm– …

Read More »

Phân tích thị trường kinh doanh quán cafe

Logo KHV

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Phân tích môi trường và ma trận Phân tích môi trường vĩ mô: Môi trường kinh tế: Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia Đông Nam Á lọt vào nhóm 50 nền kinh tế có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới do hãng …

Read More »

Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh chi tiết

ke hoach kinh doanh

Bài viết được Kế Hoạch Việt biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức tổng hợp và chuyên sâu giúp mọi người lập kế hoạch kinh doanh tốt hơn, đặc biệt là những người mới bắt đầu lập kế hoạch. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 1. …

Read More »

Mẫu sườn kế hoạch kinh doanh bản full

ke hoach kinh doanh

Mẫu sườn kế hoạch kinh doanh bản tổng thể cho các doanh nghiệp huy động vốn, kêu gọi đầu tư, ký kết hợp đồng… >> Làm sao để lập kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp? >> Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh >> Dự báo doanh thu như thế …

Read More »

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018

Quy định mới về kinh doanh xuất khẩu gạo Nghị định 107/2018/NĐ-CP, ngày 15/08/2018, của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo có hiệu lực từ 01/10/2018. Nghị định quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cũng như về kiểm tra điều kiện kinh doanh …

Read More »

Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

CHÍNH PHỦ ——- Số: 107/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; …

Read More »

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ

CHÍNH PHỦ ——- Số: 109/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư ngày …

Read More »