Bài viết mới

Kinh nghiệm xây dựng kênh phân phối

Có thể ví hệ thống phân phối giống như những tiền đồn giữ vai trò quyết định trên con đường chinh phục thị trường của doanh nghiệp. Tuy nhiên, muốn xây dựng một mạng lưới tiền đồn mạnh thì nhất thiết phải có phương pháp, vừa mang tính khoa học, …

Read More »

SEC-THÀNH PHẦN KINH TẾ GIA ĐÌNH LÀ GÌ?

SEC là chữ viết tắt của Social Economical Class, nghĩa là thành phần kinh tế gia đình trong xã hội. Được dùng trong các cuộc khảo sát, nghiên cứu thị trường, xác định bằng cách hỏi người chủ gia đình với câu hỏi sau đây: Anh/Chị vui lòng cho biết …

Read More »

Mô tả công việc Phòng Marketing

Đối với bất kì công việc kinh doanh nào dù là cá nhân nhỏ lẻ hay doanh nghiệp lớn thì đều cần có marketing. Nhưng thực chất bạn đã hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của phòng marketing là gì? Tầm quan trọng vì sao luôn cần có chiến lược marketing chưa? …

Read More »

Chức năng nhiệm vụ của phòng hành chính nhân sự

Nhân sự là một trong những nguồn lực chính của doanh nghiệp. Vậy, vai trò, nhiệm vụ, chức năng của phòng nhân sự trong doanh nghiệp được nhìn nhận như thế nào? Hiểu về cơ bản, phòng hành chính nhân sự sẽ đảm nhận 11 nhiệm vụ, cụ thể là: 1. Họach …

Read More »