Bài viết mới

Phân tích thị trường dầu nhớt Việt Nam 2023

I. Quy mô thị trường dầu nhớt Việt Nam Quy mô thị trường Dầu nhớt Việt Nam được ước tính đạt 308,23 Triệu Lít vào năm 2024. Dự kiến sẽ tăng lên 341,78 Triệu Lít vào năm 2026. Với tốc độ tăng trưởng CAGR là 5,30% trong giai đoạn dự …

Read More »

Phân tích thị trường Fintech Việt Nam 2023

I. Tổng quan thị trường Fintech Việt Nam Thị trường Fintech Việt Nam đang trải qua một giai đoạn phát triển vô cùng sôi động. Được dự báo sẽ có sự tăng trưởng đáng kể trong tương lai. Dự kiến, giá trị giao dịch của thị trường này sẽ từ …

Read More »

Phân tích thị trường hạt tiêu tại Việt Nam 2024

I. Tổng quan thị trường hạt tiêu tại Việt Nam Thị trường tiêu thụ hạt tiêu tại Việt Nam là Hoa Kỳ chiếm 29%. Tiếp theo là Ấn Độ 8%, Đức 6%… Tổng cộng, trong 2 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu Việt Nam ước …

Read More »