Bài viết mới

Thống kê dân số tỉnh Bạc Liêu

Bảng thống kê dân số tỉnh BẠC LIÊU theo giới tính, thành thị và nông thôn STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 BẠC LIÊU 907,236 453,972 453,264 251,638 123,704 127,934 655,598 330,268 325,330 …

Read More »

Thống kê dân số tỉnh Cần Thơ

  Bảng thống kê dân số tỉnh Thành phố CẦN THƠ theo giới tính, thành thị và nông thôn STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 Thành phố CẦN THƠ 1,235,171 612,543 622,628 860,557 …

Read More »

Thống kê dân số tỉnh Sóc Trăng

  Bảng thống kê dân số tỉnh SÓC TRĂNG theo giới tính, thành thị và nông thôn STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 SÓC TRĂNG 1,199,653 597,922 601,731 388,550 192,658 195,892 811,103 405,264 …

Read More »

Thống kê dân số tỉnh Hậu Giang

Bảng thống kê dân số tỉnh HẬU GIANG theo giới tính, thành thị và nông thôn STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 HẬU GIANG 733,017 366,206 366,811 186,098 91,985 94,113 546,919 274,221 272,698 …

Read More »

Thống kê dân số tỉnh Kiên Giang

Bảng thống kê dân số tỉnh KIÊN GIANG theo giới tính, thành thị và nông thôn STT Tỉnh/Thànhphố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ 1 KIÊN GIANG 1,723,067 873,236 849,831 487,991 244,477 243,514 1,235,076 628,759 606,317 …

Read More »