Tài Liệu

Quy trình sáng tạo theo 5 bước

Phải biết rằng hiện nay kinh doanh là một chiến trường cạnh tranh khốc liệt. Do đó nếu như doanh nghiệp bạn không có gì khác biệt thì rất dễ thua cuộc. Gần như tất cả các ý tưởng tuyệt vời đều là sản phẩm ra đời từ một quy …

Read More »

Mẫu sườn phương án kinh doanh bản hoàn chỉnh nhất

ke hoach kinh doanh

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển, việc xây dựng một mô hình kinh doanh thành công đòi hỏi sự lập kế hoạch cẩn thận và mẫu sườn phương án kinh doanh trở thành điểm xuất phát quan trọng. Đây không chỉ là bản thiết kế chi tiết, …

Read More »

Mẫu sườn kế hoạch kinh doanh bản tổng thể

ke hoach kinh doanh

Tại sao cần lập kế hoạch kinh doanh? Kế hoạch kinh doanh là một kế hoạch mô tả quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. Nó giúp doanh nghiệp đánh giá kết quả của việc kinh doanh, tìm kiếm những triển vọng phát triển trong …

Read More »