Thống kê

Các số liệu thống kê do Kế Hoạch Việt tổng hợp.

Dân số Canada

Trong năm 2021, dân số của Canada dự kiến sẽ tăng 325.756 người và đạt 38.229.482 người vào đầu năm 2022. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 89.715 người. Nếu tình trạng di cư …

Read More »

Các tỉnh Bang Của Canada

Canada là một quốc gia phát triển và nằm trong số các quốc gia giàu có nhất trên thế giới, với thu nhập bình quân đầu người cao thứ tám toàn cầu, và chỉ số phát triển con người cao thứ 11. Canada được xếp vào hàng cao nhất trong …

Read More »

Dân số Lào đến 2020

Trong năm 2021, dân số của Lào dự kiến sẽ tăng 103.802 người và đạt 7.430.610 người vào đầu năm 2022. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 117.332 người. Nếu tình trạng di cư …

Read More »

Dân số Thái Lan

Trong năm 2021, dân số của Thái Lan dự kiến sẽ tăng 150.866 người và đạt 70.015.044 người vào đầu năm 2022. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 130.985 người. Nếu tình trạng di …

Read More »