Home / Thống kê

Thống kê

Các số liệu thống kê do Kế Hoạch Việt tổng hợp.

THỐNG KÊ DÂN SỐ ĐÀI LOAN

Dân số Đài Loan 23.837.339 Thông tin nhanh Dân số hiện tại của Đài Loan là 837.339 người vào ngày 13/01/2021 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc. Dân số Đài Loan hiện chiếm 0,30% dân số thế giới. Đài Loan đang đứng thứ 57 trên thế giới …

Read More »

THỐNG KÊ DÂN SỐ TRUNG QUỐC

Dân số hiện tại của Trung Quốc là 1.441.958.027 người vào ngày 13/01/2021 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc. Dân số Trung Quốc hiện chiếm 18,40% dân số thế giới. Trung Quốc đang đứng thứ 1 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước …

Read More »

Thống kê dân số Oman 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Oman  là  5,106,626 người. Dân số  Oman  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Oman  đứng hạng  120 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Oman là 16  người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số Norway 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Norway  là  5,421,241 người. Dân số  Norway  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Norway  đứng hạng  119 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Norway là 15  người/ Km2 Tổng …

Read More »

Thống kê dân số Slovakia 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Slovakia  là  5,459,642 người. Dân số  Slovakia   chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Slovakia   đứng hạng  118 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Slovakia  là 114 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số  Congo 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Congo  là 5,518,087 người. Dân số  Congo  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Congo  đứng hạng  117 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Congo là 16 người/ Km2 …

Read More »

Thống kê dân số  Finland 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số  Finland  là 5,540,720 người. Dân số  Finland  chiếm khoảng 0.07% tổng dân số thế giới. Dân số  Finland  đứng hạng  116 trong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của  Finland là 18 người/ Km2 …

Read More »