Home / Dự án

Dự án

Dự án đang mua bán, chuyển nhượng, kêu gọi đầu tư…

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Tỉnh Hậu Giang

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA) NĂM 2019 …

Read More »

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, Việt Nam.   Năm 2018, Hà Tĩnh là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 25 về số dân, xếp thứ 33 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 27 về GRDP bình quân đầu người, …

Read More »

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Tỉnh Hà Giang

Logo KHV

DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 (Kèm theo Quyết định số: 2300/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang) STT Tên dự án Địa điểm Quy mô Vốn đầu tư dự kiến (tỷ đồng) Hình thức đầu …

Read More »

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Đồng Tháp

Logo KHV

DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2015-2020 Stt Tên dự án Đơn vị đề xuất Địa điểm Qui mô / Công suất Khái toán vốn đầu tư (tỉ đồng) Hình thức đầu tư Địa chỉ liên hệ TỔNG SỐ #REF! I Dự án …

Read More »

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Điện Biên

Logo KHV

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI, THU HÚT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016-2020 TT Tên dự án Quy mô, công suất Địa điểm Nguồn vốn (tỷ VND) Hình thức Ghi chú Tổng Ngân sách nhà nước Kêu gọi đầu tư đầu tư I Thủy điện 4,875 4,875 1 Thủy điện …

Read More »

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Daklak

Logo KHV

PHỤ LỤC 1 BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC PPP (Ban hành kèm theo Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 06/07/2017 của UBND tỉnh) STT Tên dự án Địa điểm Diện tích Dự kiến Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Dự kiến quy mô đầu tư Hình thức hợp đồng Các quyết định phê duyệt quy hoạch: …

Read More »

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Cao Bằng

Logo KHV

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ CỦA TỈNH CAO BẰNG ĐỂN NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ) STT TÊN DỰ ÁN I CÁC DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ …

Read More »

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Cà Mau

Logo KHV

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 454/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 26 tháng 03 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN …

Read More »

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Bình Thuận

Logo KHV

STT Các dự án kêu gọi đầu tư Địa điểm Qui mô (ha, sản phẩm,..) Vốn đầu tư (triệu USD) Hình thức đầu tư A Lĩnh vực du lịch, dịch vụ, hạ tầng 1 Khu du lịch Suối nước nóng Bưng Thị-Tà Cú Xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam …

Read More »

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Bình Phước

Logo KHV

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC GIAI ĐOẠN 2014-2020 (Kèm theo Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Bình Phước) STT Tên chương trình – Dự án Mục tiêu dự án Hình thức đầu tư Quy mô dự án Vốn đầu tư Địa điểm …

Read More »