Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / 10 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới 2015

10 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới 2015

Theo thống kê của World Bank năm 2015, Hoa Kỳ hiện là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới với tổng sản phẩm nội địa (GDP) đạt 18,036 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc với 11,007 tỷ USD và Nhật Bản với 4,383 tỷ USD.

Các nước tiếp theo trong bảng xếp hạng gồm có: Đức, Anh, Pháp, Ấn Độ, Ý, Brazil, Canada.

Bảng: 10 nước có GDP hàng đầu thế giới (Đơn vị tính: Triệu USD)

1 United States                  18,036,648
2 China                  11,007,721
3 Japan                    4,383,076
4 Germany                    3,363,447
5 United Kingdom                    2,858,003
6 France                    2,418,836
7 India                    2,095,398
8 Italy                    1,821,497
9 Brazil                    1,774,725
10 Canada                    1,550,537

Nguồn: World Bank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *