Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài chính đầu tư / Nguyên tắc giao dịch chứng khoán

Nguyên tắc giao dịch chứng khoán

Trong đầu tư trên thị trường cổ phiếu, nếu bạn không tuân thủ nguyên tắc giao dịch thì bạn sẽ rất khó để quản trị rủi ro và gặt hái được thành công như mong đợi.

NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH

 Chọn thời điểm MUA:

– Cổ phiếu nào?

+ Tiêu chí cụ thể

+ Xu hướng và sức mạnh ngành tốt

– Thời điểm và giá nào?

+ Số lượng xu hướng tăng cao

+ Dưới giá khuyến nghị mua cao nhất

+ Lợi nhuận kỳ vọng/Rủi ro: Cao

– Phân bổ như thế nào?

+ Xác suất đầu tư cao

+ Xu hướng thị trường và index tích cực

 

Chọn thời điểm BÁN:

– Đạt lợi nhuận kỳ vọng

– Số lượng xu hướng tăng ít đi

– Lên sát/vượt giá khuyến nghị bán cao nhất: đo đỉnh

– Xác suất đầu tư giảm: trong khoảng 10-15%

– Xác suất đầu tư thắng thua tại thời điểm này cắt MA 5,20

– Xu hướng thị trường và index tiêu cực

– Xuống dưới giá cutloss

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *