Home / Phát triển doanh nghiệp / Nghệ thuật quản lý / 60 giây hướng dẫn quản lý tăng trưởng dài hạn

60 giây hướng dẫn quản lý tăng trưởng dài hạn

Ghi nhớ tất cả các kế hoạch và nghiên cứu khởi động công việc kinh doanh nho nhỏ của bạn ư? Hy vọng rằng cố gắng đó đã mang lại những kết quả ít nhất cũng đáp ứng sự trông đợi của bạn bấy lâu. Bây giờ bạn cần tích luỹ quá trình đầu tư nghiên cứu và phân tích đó để tiếp tục những bước thành công ngắn hạn trong tương lai.

Chỉ với đúng 60 giây thôi, bạn có thể phát triển chiến lược quản lý tăng trưởng dài hạn trong kinh doanh.

0:60 Thường xuyên xem lại kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ không bị xếp xó hay trở thành một đồ bỏ đi chỉ vì giai đoạn khởi động của bạn đã qua. Hãy tập trung đối chiếu với nó thường xuyên để đánh giá xem công việc kinh doanh của bạn hiện nay có đi đúng hướng kế hoạch một cách chính xác hay không. Ngay cả khi những biến đổi không dễ dàng gì phát hiện được trên thị trường có thể đòi hỏi bạn phải thay thay đổi và lên một kế hoạch kinh doanh mới.

0:44 Xem xét những con số

Những báo cáo tài chính sẽ giúp bạn nhìn thấu bên trong thực trạng doanh nghiệp của bạn. Dòng ngân quỹ dự án cho vài tháng tới dựa trên những mong muốn hợp lý cho việc bán hàng và thu nhập, nhu cầu cho sản phẩm và dịch vụ, những khoản thanh toán thường xuyên (ví dụ như thanh toán cho vay, cho thuê) và những nhân tố khác. Thông qua việc so sánh dòng ngân quỹ hiện tại với những kế hoạch đặt ra, bạn có thể phát hiện được những biến đổi và có những hướng cải thiện cho việc kinh doanh của bạn.

0:34 Phát triển các mối quan hệ

Việc kinh doanh có thể đã đạt được một số thành tựu đảm bảo cho một công việc vững chắc, nhưng còn quá sớm để khẳng định nó có thể mang lại thêm cho bạn nguồn lợi nhuận nào đó. Hãy mở rộng, xây dựng các mối quan hệ đối tác với các doanh nghiệp khác cùng lĩnh vực hoạt động với doanh nghiệp của bạn và với những nhà tư vấn chuyên môn. Họ sẽ yêu cầu bạn khi họ cần giúp đỡ – có thể tại một thời điểm nào đó bạn cũng sẽ cần đến họ.

0:25 Trao quyền cho nhân viên

Việc kinh doanh đang tiến triển, điều này chắc chắn sẽ ngốn của bạn nhiều thời gian hơn nữa. Đó là lý do tại sao việc nhận rõ những nhân viên nào có thể đảm nhiệm được những trọng trách quản lý và trách nhiệm với công việc hàng ngày là điều rất quan trọng. Việc trao quyền cho các nhân viên sẽ mang lại lợi ích cho cả họ và bạn. Họ sẽ có cơ hội để trưởng thành hơn về mặt nhân cách cũng như nghề nghiệp, còn bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tạp trung vào những mục tiêu lớn lao hơn phía trước.

0:13 Quan sát

Đối với những vấn đề hay xu hướng nào có thể ảnh hưởng tới việc kinh doanh của bạn, hãy bình tĩnh và nghiên cứu lại sổ sách bán hàng của bạn, nói chuyện với khách hàng, nhà cung cấp và đồng nghiệp… Quan tâm, để ý đến những sự kiện xảy ra xung quanh sẽ làm cho bạn ít bị ảnh hưởng hơn trước những biến cố dễ xảy ra và chuẩn bị đương đầu với nó tốt hơn thậm chí lường trước được những biến đổi sẽ xảy ra.

0:03 Tích luỹ kỹ năng

Bạn chắc chắn đã thu lượm được kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm kinh doanh ngày một dày dặn thêm. Bạn nên biết rằng thậm chí kể cả những chủ doanh nghiệp từng trải cũng vẫn còn phải học hỏi nhiều điều từ những bài học kinh doanh của người khác. Hãy làm cho kho kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh của bạn ngày một đầy thêm. Điều đó sẽ rất hữu dụng trong việc kinh doanh của bạn.

  Theo Lãnh Đạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *