Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Bản kế hoạch kinh doanh khác bản mô tả ý tưởng kinh doanh như thế nào?

Bản kế hoạch kinh doanh khác bản mô tả ý tưởng kinh doanh như thế nào?

Kế hoạch kinh doanh và bản mô tả ý tưởng kinh doanh là 2 tài liệu thường được các doanh nghiệp, cá nhân lập và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên khá nhiều người lại không hiểu sự khác nhau giữa 2 tài liệu này là gì hoặc đánh đồng 2 loại tài liệu này như nhau.

Trên thực tế 2 tài liệu này là khác nhau cả về mục đích sử dụng và nội dung. Hôm nay KHV sẽ trình bày một số điểm khác biệt giữa 2 tài liệu này.

Khá nhiều người hay nhầm lẫn giữa 2 bản tài liệu này

 • Về nội dung
  • Bản mô tả ý tưởng kinh doanh thường bao gồm các nội dung chính:
   • Tình hình thị trường và lý do lựa chọn dự án (câu chuyện ý tưởng).
   • Mô hình kinh doanh
   • Ý tưởng triển khai hoạt động kinh doanh tổng thể (tôi sẽ làm như thế nào để triển khai ý tưởng kinh doanh này, hoạt động triển khai kinh doanh có gì đặc biệt so với các mô hình kinh doanh tương tự và lý do tại sao ý tưởng này sẽ thành công)
  • Bản kế hoạch kinh doanh thường bao gồm các nội dung chính:
   • Ý tưởng kinh doanh
   • Giới thiệu về đội ngũ hoặc đơn vị triển khai
   • Phân tích thị trường
   • Chiến lược kinh doanh
   • Kế hoạch tổ chức triển khai
   • Kế hoạch nhân sự
   • Kế hoạch marketing – bán hàng
   • Kế hoạch tài chính
   • Quản trị rủi ro
  • Như vậy chúng ta có thể thấy rằng bản mô tả ý tưởng kinh doanh thì chủ yếu trình bày dưới dạng phác thảo ý tưởng, các hoạt động triển khai chủ yếu trình bày dưới dạng định hướng và còn rất chung chung chưa cụ thể. Còn kế hoạch kinh doanh thì có thể bao hàm cả ý tưởng kinh doanh nhưng sẽ mở rộng hơn rất nhiều và chi tiết hơn rất nhiều.
 • Về mục đích sử dụng:
  • Bản mô tả ý tưởng kinh doanh chủ yếu để trình bày, thuyết phục các đối tác đồng ý tham gia triển khai ý tưởng hoặc chỉ đơn giản là ghi ra để hệ thống hóa ý tưởng. Vì thường được dùng để trình bày, thuyết phục nên bản mô tả ý tưởng kinh doanh thường tập trung vào các điểm tích cực nhất của ý tưởng và thường không đề cập đến các rủi ro, thách thức, khó khăn khi triển khai.
   • Do bản mô tả ý tưởng kinh doanh mới chỉ chung chung, chưa tính đến các yếu tố nguồn lực và cách thức triển khai chi tiết ý tưởng như thế nào nên thường chỉ được dùng trong giai đoạn đầu phát triển ý tưởng, sau đó nếu đi vào triển khai thì sẽ phải xây dựng kế hoạch chi tiết hơn.
  • Bản kế hoạch kinh doanh thì có thể dùng để thuyết phục các đối tác hợp tác phát triển mô hình kinh doanh hoặc dùng để triển khai hoạt động kinh doanh.
   • Do các kế hoạch kinh doanh đã tính toán đầy đủ các yếu tố về nguồn lực và cách thức triển khai nên mức độ chi tiết và rõ ràng là cao hơn hẳn so với bản mô tả ý tưởng kinh doanh. Mức độ thuyết phục cũng cao hơn hẳn, vì thế đối với các dự án có qui mô lớn hoặc yêu cầu mức độ chuyên nghiệp cao thì đối tác thường yêu cầu các đơn vị triển khai phải có kế hoạch kinh doanh để trao đổi về hoạt động kinh doanh.

Như vậy kế hoạch kinh doanh có thể bao hàm ý tưởng kinh doanh nhưng chiều ngược lại thì không. Kế hoạch kinh doanh thì thường trình bày rất chi tiết về cách thức triển khai, tính toán cụ thể về tài chính nên mức độ chuyên nghiệp cao hơn hẳn so với bản mô tả ý tưởng kinh doanh.

Đối với các ý tưởng đơn giản thì chúng ta có thể xây dựng bản mô tả ý tưởng kinh doanh để trao đổi với đối tác. Tuy nhiên đối với những ý tưởng có qui mô lớn, tính chuyên nghiệp cao thì chúng ta nên xây dựng kế hoạch kinh doanh để trao đổi cụ thể.

Thực tế hiện nay các bạn trẻ và một phần các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn đang chủ yếu trao đổi hợp tác dựa trên các bản mô tả ý tưởng kinh doanh, chúng ta thường chỉ muốn thuyết phục làm sao cho đối tác tham gia vào dự án của chúng ta, làm sao cho dự án nhìn có vẻ thật hấp dẫn để thu hút đối tác nên không đề cập đến các khó khăn có thể gặp phải khi triển khai, do đó khi triển khai thì sẽ dễ gặp nhiều khó khăn không lường trước hoặc tình hình tài chính không hiệu quả như mong muốn dẫn đến thất bại. Hoặc thất bại là do chính chúng ta chưa tính toán cụ thể doanh thu và chi phí dự kiến, các tình huống có thể phát sinh và giải pháp ứng phó vì thế chúng ta tham gia vào một dự án không có tính chất khả thi dẫn đến thất bại.

Do đó khi triển khai một ý tưởng, một dự án kinh doanh mới thì chúng ta nên xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, tính toán các bước và kế hoạch triển khai rõ ràng, có chiến lược hiệu quả để đạt được các mục tiêu đề ra, tính toán tài chính cụ thể và các tình huống rủi ro phát sinh như thế sẽ giảm thiểu được rủi ro cho chúng ta và cho cả đối tác kinh doanh của chúng ta.

Nguồn: Kế Hoạch Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *