Home / Hỏi Đáp / BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

BẢO MẬT THÔNG TIN

? Chính sách bảo mật thông tin của Kế Hoạch Việt cho khách hàng như thế nào ?

Với mỗi dự án Kế Hoạch Việt đã ký kết với khách hàng gồm các thông tin liên quan về dự án sẽ được bảo mật.

Kế Hoạch Việt cam kết không chia sẻ bản kế hoạch của khách hàng, cũng như mọi thông tin liên quan đến dự án của Quý khách ra bên ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *