Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê kinh tế / Bình quân có 31 doanh nghiệp “chết” mỗi ngày

Bình quân có 31 doanh nghiệp “chết” mỗi ngày

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 4 tháng đầu năm 2016 là 3.759 doanh nghiệp, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 4/2016, cả nước có 10.954 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 62,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% về số doanh nghiệp và giảm 14,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 đạt 5,7 tỷ đồng, giảm 23,2%.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 19,2%; số vốn đăng ký tăng 21,3%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2016 là 105 nghìn người, giảm 15,1% so với tháng 3.

Cũng trong tháng 4/2016, cả nước có 1.955 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,2% so với tháng trước.

Đặc biệt, có 5.844 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động. Bao gồm 1.584 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và 4.260 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký), tăng 50,6%; có 840 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động , tăng 16%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 34.721 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 248,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,9% về số doanh nghiệp và tăng 52,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 24,2%. Nếu tính cả 553,3 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng vốn bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm là 801,5 nghìn tỷ đồng.

Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới 4 tháng đầu năm 2016 là 427,2 nghìn người, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2015. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm là 11.331 doanh nghiệp, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 4 tháng đầu năm nay là 3.759 doanh nghiệp, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm tới 93,5%.

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 1.524 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,5%); 1124 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,9%); 611 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 16,3%) và 500 công ty cổ phần (chiếm 13,3%).

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay là 25.135 doanh nghiệp, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bao gồm 9.450 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 15.685 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Trong tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn, có 3.484 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 36,9%); 3.316 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 35,1%); 1.638 công ty cổ phần (chiếm 17,3%) và 1.012 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 10,7%).

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số thuế hoặc không đăng ký, có 6.342 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,4%); 4.998 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31,9%); 2.620 công ty cổ phần (chiếm 16,7%) và 1.724 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 11%) và 01 công ty hợp danh.

Theo Vĩnh Trà

Bizlive

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *