Home / Phát triển doanh nghiệp / Chiến lược kinh doanh / Các giai đoạn Tư Vấn Chiến Lược Phát Triển Kinh Doanh

Các giai đoạn Tư Vấn Chiến Lược Phát Triển Kinh Doanh

 Kế Hoạch Việt đề xuất các giai đoạn tư vấn chiến lược phát triển kinh doanh như sau:

GIAI ĐOẠN 1

Đánh giá hoạt động doanh nghiệp trong bối cảnh ngành

 • Phân tích các yếu tố tác động đến ngành kinh doanh
 • Phân tích tố độ phát triển ngành trong 3 năm qua
 • Nhu cầu thị trường & thị trường tiềm năng
 • Định hướng chiến lược phát triển ngành trong 5 năm
 • Phân tích xem xét danh mục đầu tư ngành dựa trên các nhân tố bên ngoài như tính ổn định môi trường và dự báo mức độ tăng trưởng nhằm lựa chọn phương án đầu tư thích hợp.
 • Phân tích SWOT ngành kinh doanh

 

GIAI ĐOẠN 2

Đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 • Phân tích cơ cấu sản phẩm dịch vụ
 • Phân tích thị trường và khách hàng
 • Đánh giá hoạt động marketing & bán hàng
 • Chính sách phát triển khách hàng, thị trường, sản phẩm/dịch vụ mới
 • Phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Phân tích SWOT hoạt động kinh doanh

 

GIAI ĐOẠN 3

Đánh giá tình hình tài chính

 • Thu thập dữ liệu & thông tin tài chính của doanh nghiệp
 • Thực hiện phân tích tình hình tài chính với mức độ chi tiết tùy thuộc vào từng lĩnh vực hoạt động và thông tin được cung cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *