Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Các nghi lễ cần thiết trong doanh nghiệp

Các nghi lễ cần thiết trong doanh nghiệp

 

Người làm kinh doanh cũng như người làm văn hóa đều có những nghi lễ riêng ở mỗi tổ chức nơi mình hoạt động. Đặc biệt, đối với những nhà kinh doanh, các nghi lễ cần thiết trong doanh nghiệp không chỉ là các thủ tục căn bản cần phải có mà còn là nét đặc trưng văn hóa của mỗi công ty.

Mỗi doanh nghiệp tùy theo lĩnh vực hoạt động, kinh doanh sẽ có những loại nghi lễ khác nhau những chung quy đều nằm trong các nghi lễ cụ thể sau đây:

 • Giới thiệu thành viên mới
 • Giới thiệu quyết định bổ nhiệm mới
 • Chuyển giao công tác
 • Cho một nhân viên xin nghỉ việc
 • Phát phần thưởng cuối năm
 • Phát phần thưởng trong các cuộc thi thể thao, văn nghệ
 • Phát phần thưởng theo phong trào do công ty đề xuất
 • Phát phần thưởng khi hoàn thành dự án
 • Các cuộc họp thường kỳ
 • Ngày thành lập doanh nghiệp
 • Ngày giỗ tổ
 • Ngày hội sáng tạo
 • Ngày 8/3
 • Ngày 20/10
 • Các cuộc thi đấu thể thao thường kỳ
 • Các cuộc thi văn nghệ, nấu ăn, cắm hoa … thường kỳ
 • Du lịch, dã ngọai thường kỳ
 • Lễ hội doanh nghiệp

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đôi khi sẽ không tổ chức đủ các nghi lễ trên những căn bản đều sẽ có giới thiệu thành viên mới, giới thiệu quyết định bổ nhiệm mới, cho một nhân viên xin nghỉ việc, phát phần thưởng cuối năm, các cuộc họp thường kỳ, ngày 8/3, ngày 20/10… Trong khi đó, những doanh nghiệp lớn, lâu năm trong ngành hầu hết đều đảm bảo đủ các nghi lễ như trên. Tuy nhiên, quy mô và mức độ tổ chức còn phụ thuộc vào loại hình kinh doanh và mức lợi nhuận của từng doanh nghiệp.

Nghe qua tưởng chừng rất đơn giản nhưng trong quá trình tổ chức các nghi lễ, người đứng đầu điều hành cũng cần chú ý cân nhắc một số điều cơ bản sau:

 • Các nghi lễ phải mang tính chuyên nghiệp bởi một nghi lễ cẩu thả, không đến nơi đến chốn sẽ dẫn tới những “niềm tin” không tốt ở nhân viên và người tham dự.
 • Các nghi lễ phải được công bố rộng rãi đến toàn bộ nhân viên và phải giúp họ thấu hiểu đó là những họat động thường kỳ của doanh nghiệp cùng mục đích và ý nghĩa của chúng.
 • Điều quan trong nữa là phải xảy ra thường xuyên định kỳ trong thực tế chứ không phải chỉ là lý thuyết suông trên mặt giấy.

Các loại nghi lễ cần thiết trong doanh nghiệp không phải là điều bắt buộc nhưng là những việc nên làm để gắn kết mọi người trong doanh nghiệp với nhau. Đồng thời, đây còn là lúc “cái tôi” của từng doanh nghiệp được thể hiện rõ trong cách tổ chức hoạt động cũng như bản sắc văn hóa riêng biệt của từng công ty.

Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *