Home / Hỏi Đáp / CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI

CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI

CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI

? Các nội dung công việc trong bản kế hoạch mà Kế Hoạch Việt cung cấp là các mục gì ?

Nội dung chương trình tư vấn lập kế hoạch kinh doanh bao gồm:

  • Nghiên cứu thị trường.
  • Phân tích tình hình: phân tích vĩ mô, phân tích ngành, phân tích cạnh tranh, phân tích SWOT, dự đoán tình hình
  • Hoạch định chiến lược: tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, giá trị truyền tải, mục tiêu định hướng, giải pháp chiến lược, chiến lược lựa chọn sản phẩm dịch vụ và thị trường mục tiêu, dự đoán tình huống…
  • Kế hoạch tổ chức : quy trình hoạt động, tổ chức sản xuất và dịch vụ, tổ chức đầu vào và đầu ra, cơ cấu tổ chức, phân công công tác, phương pháp quản lý…
  • Kế hoach tổ chức marketing-bán hàng: định vị thị trường, các chiến lược marketing-bán hàng, tổ chức hệ thống bán hàng, tổ chức chương trình marketing-bán hàng, chi phí và hiệu quả marketing-bán hàng dự kiến.
  • Kế hoạch nhân sự: định biên nhân sự, chính sách nhân sự.
  • Kế hoạch tổ chức triển khai từng giai đoạn, phương án dự phòng.
  • Kế hoạch tài chính: phương án tài chính, dự toán chi phí, dự toán doanh thu, điểm hoàn vốn, thời gian hoàn vốn, kết quả kinh doanh dự kiến, dòng tiền dự kiến, hiệu quả đầu tư, độ nhạy của dự án,…
  • Quản trị rủi ro.
  • Phương án đầu tư: định giá doanh nghiệp, mức đầu tư dự kiến, phương án sử dụng vốn đầu tư, quyền và nghĩa vụ của các bên, phân tích hiệu quả đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *