Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Các thành phần chính của hệ thống quản lý doanh nghiệp

Các thành phần chính của hệ thống quản lý doanh nghiệp

Hệ thống quản lý doanh nghiệp được Kế Hoạch Việt tổng kết thành 13 phần gồm:

– Giá trị cốt lõi
– Mục tiêu, chỉ tiêu
– Hệ thống nhân sự
– Hệ thống tài chính
– Hệ thống chiến lược
– Danh sách nhân sự
– Hệ thống họp
– Hệ thống công cụ – phần mềm
– Qui trình – biểu mẫu
– Lưu đồ làm việc giữa các vị trí, bộ phận
– Hệ thống lưu trữ
– Hệ thống đào tạo
– Hệ thống báo cáo – điều tra – đo lường.

luu-do-he-thong-quan-ly-doanh-nghiep

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *