Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Các vấn đề thuế doanh nghiệp cần quan tâm

Các vấn đề thuế doanh nghiệp cần quan tâm

1. Tóm tắt một số vấn đề về Thuế doanh nghiệp mà các chủ doanh nghiệp cần quan tâm:
Thông thường chủ DN hay quan niệm thuế là việc của kế toán… cho đến khi bị phạt, đôi khi bị phạt oan uổng và mất khá nhiều tiền, nộp tờ khai trễ bị phạt, chậm nộp thuế bị phạt (hiện nay là 18%/năm) và mời lên mời xuống. Để tránh tình trạng này, bài viết xin tóm tắt một vài điểm chính để chủ DN có thể quan tâm, lưu ý để tiết kiệm chi phí cho chính mình.1. Hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản qua ngân hàng: việc này quy định cả thuế GTGT và thuế TNDN, nếu không chuyển khoản qua ngân hàng sẽ không được khấu trừ thuế GTGT (bạn sẽ mất 10%), và không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (bạn mất thêm 20%). Quy định này áp dụng từ chuyển từ tài khoản người mua sang tài khoản người bán, tài khoản này có đăng ký với cơ quan chức năng (hiện nay là Sở KHĐT) hoặc các hình thức không dùng tiền mặt khác (các bạn có thể tìm hiểu thêm).2. Các thời điểm phải nộp Tờ khai thuế, nộp thuế và các báo cáo cho cơ quan thuế:
– Thuế GTGT: Tờ khai và cả nộp thuế theo tháng nộp hạn chót ngày 20 tháng sau. Theo quý, hạn chót 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Không quyết toán thuế năm.
– Thuế TNDN: Không nộp tờ khai tháng, quý, nộp thuế theo quý hạn chót 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Hàng năm nộp quyết toán và nộp thuế hạn chót 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
– Thuế môn bài: không cần nộp tờ khai, nộp thuế hàng năm trước ngày 30/01 năm sau hoặc nộp khi mới thành lập doanh nghiệp.
– Hóa đơn: Báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý, hạn chót 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.
– Báo cáo tài chính bao gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính nộp hàng năm hạn chót 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
– Tóm lại các bạn cần nhớ: Báo cáo tháng: ngày 20 tháng sau; báo cáo quý: 30 ngày kể từ khi kết thúc quý; báo cáo năm: 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính và xem doanh nghiệp mình đang nộp những báo cáo nào.

3. Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN được xác định khi thỏa tất cả các yếu tố:
– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
– Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tác giả: Võ Hoài Hương – Learning Choice

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *