Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê kinh tế / Chỉ số kinh tế của Nhật năm 2017

Chỉ số kinh tế của Nhật năm 2017

Nhật (Japan) Chỉ số kinh tế tháng 7 năm 2017

 

Tổng quan Cuối cùng Tài liệu tham khảo
Tốc độ tăng trưởng GDP 0,3 % Tháng 3/17
Tỷ lệ thất nghiệp 3,1 % Tháng 5/17
Tỷ lệ lạm phát 0,4 % Tháng 5/17
Lãi suất -0,1 % Jun / 17
Cán cân thương mại -203 JPY tỷ Tháng 5/17
Nợ của Chính phủ đối với GDP 250 % Tháng mười hai / 16

 

Thị trường Cuối cùng Tài liệu tham khảo
Tiền tệ 114  Tháng 7/17
Thị trường chứng khoán 20195 điểm Tháng 7/17
Trái phiếu Chính phủ 10Y 0,1 % Tháng 7/17
GDP Cuối cùng Tài liệu tham khảo
Tốc độ tăng trưởng GDP 0,3 % Tháng 3/17
Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm 1,3 % Tháng 3/17
Tăng trưởng GDP hàng năm % Tháng 3/17
GDP 4939 USD tỷ Tháng mười hai / 16
GDP không đổi 525151 JPY tỷ Tháng 3/17
Tổng sản phẩm quốc gia 549235 JPY tỷ Tháng 3/17
Tổng vốn cố định 123060 JPY tỷ Tháng 3/17
GDP bình quân đầu người 47608 USD Tháng mười hai / 16
GDP bình quân đầu người PPP 38240 USD Tháng mười hai / 16
GDP Từ Nông nghiệp 4700 Yên Triệu Ngày 15 tháng 12
GDP Từ Xây dựng 28189 JPY tỷ Ngày 15 tháng 12
GDP Từ Sản xuất 103814 JPY Ngày 15 tháng 12
GDP Từ Khai thác mỏ 233 nghìn tỷ Yên Ngày 15 tháng 12
GDP Từ Quản lý Công 30780 JPY tỷ Tháng mười hai / 14
GDP Từ Dịch vụ 22201 JPY tỷ Ngày 15 tháng 12
GDP Từ Vận tải 24767 JPY Ngày 15 tháng 12
GDP Từ Tiện ích 8424 JPY Ngày 15 tháng 12
Lao động Cuối cùng Tài liệu tham khảo
Tỷ lệ thất nghiệp 3,1 % Tháng 5/17
Người sử dụng lao động 65190 ngàn Tháng 5/17
Người thất nghiệp 2050 Nghìn Tháng 5/17
Toàn thời gian Việc làm 21321 Nghìn Tháng 5/17
Việc làm bán thời gian 6996 Nghìn Tháng 5/17
Tỷ lệ việc làm 58,9 % Tháng 5/17
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 60,8 % Tháng 5/17
Tỷ lệ thất nghiệp dài hạn 1,3 % Tháng mười hai / 14
Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên % Tháng 4/17
Năng suất 93.8 điểm chỉ mục Tháng 4/17
Tuyển dụng việc làm 939 Nghìn Tháng 5/17
Quảng cáo việc làm 352 Nghìn Tháng 5/17
Tiền lương 303 JPY Thousand / Month Tháng 5/17
Mức lương tối thiểu 823 JPY / giờ Ngày 17 tháng 12
Tăng lương 0,7 % Tháng 5/17
Tiền lương trong sản xuất 327 JPY Ngàn / tháng Tháng 5/17
Dân số 127 Triệu Tháng mười hai / 16
Tuổi nghỉ hưu của Nữ 62  Ngày 17 tháng 12
Tuổi nghỉ hưu của Nam

 

62  Ngày 17 tháng 12
Giá Cuối cùng Tài liệu tham khảo
Tỷ lệ lạm phát 0,4 % Tháng 5/17
Tỷ lệ lạm phát mẹ % Tháng 5/17
Chỉ số giá tiêu dùng CPI 100 điểm chỉ mục Tháng 5/17
Giá tiêu dùng cốt lõi 100 điểm chỉ mục Tháng 5/17
Tỷ lệ lạm phát cốt lõi 0,4 % Tháng 5/17
Giảm phát GDP 101 điểm chỉ mục Tháng 3/17
Giá sản xuất 98.4 Điểm chỉ mục Tháng 5/17
Giá xuất khẩu 94.6 Điểm chỉ mục Tháng 5/17
Giá nhập khẩu 93.5 điểm chỉ mục Tháng 5/17
Lạm phát Thực phẩm 0,8 % Tháng 5/17
Tiện ích Gia cư Cpi 99,7 điểm chỉ mục Tháng 5/17
Giao thông Cpi 98.3 Điểm chỉ mục Tháng 5/17
Thay đổi giá sản xuất 2,1 % Tháng 5/17
Tiền bạc Cuối cùng Tài liệu tham khảo
Lãi suất -0,1 % Jun / 17
Tỷ giá liên ngân hàng % Tháng 7/17
Cung cấp tiền M0 95041 JPY tỷ Jun / 17
Cung cấp tiền M1 712525 JPY tỷ Jun / 17
Cung cấp tiền M2 976595 JPY tỷ Jun / 17
Cung cấp tiền M3 1297836 JPY tỷ Jun / 17
Bảng cân đối ngân hàng trung ương 502108 JPY tỷ Jun / 17
Dự trữ ngoại hối 1249847 Triệu USD Jun / 17
Các khoản vay cho khu vực tư nhân 446592 Yên nghìntỷ Tháng 5/17
Lãi suất tiền gửi 0,3 % Tháng mười hai / 16
Đầu tư chứng khoán nước ngoài -14 JPY Jun / 17
Đầu tư trái phiếu nước ngoài -773 JPY tỷ Jun / 17
Tăng trưởng tín dụng 3,3 % Jun / 17
Nợ tư nhân đối với GDP 231 % Ngày 15 tháng 12
Buôn bán Cuối cùng Tài liệu tham khảo
Cán cân thương mại -203 JPY tỷ Tháng 5/17
Xuất khẩu 5851 Yên Triệu Tháng 5/17
Nhập khẩu 6055 JPY Tháng 5/17
Tài khoản hiện tại 1654 JPY tỷ Tháng 5/17
Tài khoản vãng lai đến GDP 3,7 % Tháng mười hai / 16
Nợ nước ngoài 387147 JPY tỷ Tháng 3/17
Điều khoản của thương mại 101 điểm chỉ mục Tháng 5/17
Dòng vốn 10673 JPY HML Tháng 4/17
Đầu tư trực tiếp nước ngoài 4658 JPY Trăm triệu Tháng 4/17
Thu nhập Du lịch 14478000 JPY Nghìn Feb / 17
Khách đến 2294700  Tháng 5/17
Trữ lượng vàng 765 tấn Tháng 3/17
Sản xuất dầu thô BBL / D / 1K Feb / 17
Chỉ số Khủng bố 2,45  Ngày 15 tháng 12
Chính quyền Cuối cùng Tài liệu tham khảo
Nợ của Chính phủ đối với GDP 250 % Tháng mười hai / 16
Ngân sách Chính phủ -4,5 % GDP Tháng mười hai / 16
Giá trị Ngân sách Chính phủ 17171 JPY HND Triệu Tháng 3/17
Chi tiêu chính phủ 105884 JPY tỷ Tháng 3/17
Đơn xin tị nạn 971 người Tháng mười hai / 16
Đánh giá tín nhiệm 77,62 
Chính phủ chi tiêu để Gdp 39,47 % Ngày 15 tháng 12
Chi tiêu Quân sự 41569 Triệu đô la Mỹ Tháng mười hai / 16
Kinh doanh Cuối cùng Tài liệu tham khảo
Sự tự tin trong kinh doanh 17  Jun / 17
sản xuất PMI 52,4  Jun / 17
Dịch vụ Pmi 53,3 điểm chỉ mục Jun / 17
Sản xuất công nghiệp 6,8 % Tháng 5/17
Mẹ sản xuất công nghiệp -3,3 % Tháng 5/17
Sản xuất Sản xuất 6.71 % Tháng 5/17
Công suất sử dụng 104 điểm chỉ mục Tháng 4/17
Đơn hàng mới 940 Yên Triệu Tháng 4/17
Đơn đặt hàng Máy móc -3,6 % Tháng 5/17
Thay đổi hàng tồn kho -1002 JPY tỷ Tháng 3/17
Phá sản 802 công ty Tháng 5/17
Lợi nhuận doanh nghiệp 20131 JPY tỷ Tháng 3/17
Chỉ số trùng khớp 116  Tháng 5/17
Kinh tế 50  Jun / 17
Sản xuất xe hơi Đơn vị 593895  Tháng 5/17
Đăng ký xe 274000 Ô tô Jun / 17
Chỉ số kinh tế hàng đầu 105 Điểm chỉ mục Tháng 5/17
Tình cảm doanh nghiệp nhỏ Jun / 17
Sản xuất Xi măng 4929 Hàng ngàn tấn Tháng 5/17
Chỉ số Cạnh tranh 5,48 điểm Ngày 17 tháng 12
Xếp hạng Cạnh tranh số 8  Ngày 17 tháng 12
Composite Pmi 52,9  Jun / 17
Tham nhũng 72 điểm Tháng mười hai / 16
Tham nhũng Thứ hạng 20  Tháng mười hai / 16
Dễ dàng trong kinh doanh 34  Tháng mười hai / 16
Sản xuất mỏ 7,46 % Tháng 5/17
Không Sản xuất Pmi 23  Jun / 17
Đầu tư tư nhân 4,5 % Tháng 3/17
Sản xuất Thép 8951 nghìn tấn Tháng 5/17
Khách hàng Cuối cùng Tài liệu tham khảo
Niềm tin tiêu dùng 43,3  Jun / 17
Doanh thu bán hàng MoM -1,6 % Tháng 5/17
Doanh thu bán lẻ YoY % Tháng 5/17
Chi tiêu hộ gia đình -0,1 % Tháng 5/17
Chi tiêu tiêu dùng 297895 JPY tỷ Tháng 3/17
Lợi tức cá nhân dùng một lần 308 JPY Tàn Tháng 5/17
Tiết kiệm cá nhân -9,1 % Tháng 5/17
Tỷ lệ cho vay của ngân hàng 0,95 % Tháng 5/17
Tín dụng tiêu dùng 334522 JPY tỷ Tháng 3/17
Giá xăng 1,17 USD / lít Jun / 17
Nợ của hộ gia đình Để Gdp 62,5 % GDP Tháng mười hai / 16
Nhà ở Cuối cùng Tài liệu tham khảo
Nhà ở bắt đầu -0,3 % Tháng 5/17
Đơn đặt hàng xây dựng -0,5 % Tháng 5/17
Chỉ số nhà ở 110 Điểm chỉ mục Tháng 3/17
Tỷ lệ sở hữu nhà 61,9 % Ngày 13 tháng 12
Thuế Cuối cùng Tài liệu tham khảo
Mức thuế doanh nghiệp 30,86 % Ngày 17 tháng 12
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân 55,95 % Tháng mười hai / 16
Thuế suất thuế doanh thu % Ngày 17 tháng 12
Tỷ lệ An Sinh Xã Hội 29,6 % Tháng mười hai / 16
Tỷ lệ An Sinh Xã Hội cho các công ty 15,2 % Tháng mười hai / 16
Tỷ lệ An sinh Xã hội cho Nhân viên 14,4 % Tháng mười hai / 16

Nguồn : KEHOACHVIET.COM tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *