Home / Hỏi Đáp / CHI PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN

CHI PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN

CHI PHÍ  DỊCH VỤ

( chi phí và thời gian chỉ mang tính chất tham khảo

vui lòng liên hệ để được báo phí và thời gian cụ thể)

? Phí dịch vụ cụ thể cho các loại hình dịch vụ là bao nhiêu ?

Kế Hoạch Việt gửi đến Quý khách hàng biểu phí dịch vụ cho các loại hình dịch vụ mà Kế Hoạch Việt cung cấp như sau :

1. Dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh

Căn cứ vào mục đích của các kế hoạch:

  • Mục đích để kêu gọi vốn đầu tư

Chi phí  dự kiến: 20 triệu

Thời gian dự kiến: 15 ngày làm việc làm việc trở lên tùy theo quy mô của dự án.

  • Mục đích để triển khai dự án

Đối với bản sơ bộ

Chi phí dự kiến: 20 triệu

Thời gian dự kiến: 10 ngày làm việc trở lên tùy theo quy mô của dự án

Đối với các bản cần nghiên cứu chi tiết và chuyên sâu

Chi phí dự kiến: 45 triệu

Thời gian dự kiến : 30 ngày làm việc trở lên tùy theo quy mô của dự án

  • Để kêu gọi vốn kết hợp triển khai dự án

Chi phí dự kiến: 40 triệu

Thời gian dự kiến :

Bàn giao trước bản kêu gọi vốn hoàn chỉnh sau 20 ngày làm việc trở lên tùy theo quy mô của dự án

Bàn giao bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh sau 30 ngày làm việc trở lên tùy theo quy mô của dự án

2.Dịch vụ lập phương án vay vốn ngân hàng

Chi phí dự kiến: 10 triệu

Thời gian trung bình: 7 ngày làm việc trở lên tùy theo quy mô của dự án

3.Dịch vụ tư vấn, lập báo cáo tiền khả thi (báo cáo đầu tư)

Chi phí dự kiến: 20 triệu

Thời gian trung bình: 20 ngày làm việc trở lên tùy theo quy mô cuả dự án

4.Dịch vụ tư vấn chiến lược kinh doanh

Liên hệ

5.Dịch vụ tư vấn tài chính

(vay vốn, huy động vốn, quản lý tài chính,…)

Liên hệ

6.Dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư

Liên hệ

7.Dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp

Liên hệ

8.Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *