Home / Phát triển doanh nghiệp / Chiến lược kinh doanh / CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀNG

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀNG

Một chiến lược kinh doanh thường là một tài liệu rõ ràng nói lên sự chỉ đạo một doanh nghiệp sẽ theo đuổi và các bước nó sẽ làm để đạt được mục tiêu của mình. Trong một tiêu chuẩn kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh là kết quả của mục tiêu được thiết lập để hỗ trợ cho các sứ mệnh của doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh điển hình được phát triển theo ba bước: phân tích, hội nhập và thực hiện.

Chiến lược kinh doanh vàng

Chiến lược kinh doanh là một phương tiện được đặt ra để đạt được mục tiêu hay nói cách khác là các bước đi để có được kết quả như mong muốn. Nó chỉ đơn giản được mô tả như một kế hoạch kinh doanh dài hạn. một chiến lược kinh doanh sẽ bao gồm một khoảng thời gian từ 3-5 năm (có khi lâu hơn).

Một chiến lược kinh doanh liên quan đến các vấn đề tài chính như nâng cao tài chính.Chiến lược cũng có liên quan với quyết định những sản phẩm để phân bổ cho nguồn lực, thị phần,tăng trưởng,chất lượng, giá trị khách hàng. Ngoài ra,chiến lược còn liên quan với phạm vi một doanh nghiệp hoạt động, nghĩa là họ sản xuất sản phẩm ở đâu? Ví dụ, phạm vi của Omo là tập trung vào lĩnh vực chính là sản phẩm  bột giặt vì vậy họ đã phát triển các mặt hàng này trong vị trí địa lý quan trọng để sản xuất như khu đô thị tập trung nhiều siêu thị, chợ. Doanh nghiệp cần phải đặt ra giới hạn về sản phẩm, khách hàng, khu vực địa lý hoặc chuỗi giá trị trong ngành để có sự tập trung và thỏa mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng – đó là phạm vi chiến lược

Trong  các bước chiến lược phát triển kinh doanh, phân tích là một trong những phương pháp được sử dụng để phân tích thị trường của một công ty, nguồn lực, trở ngại và lợi thế cụ thể cho sự thành công.Mục tiêu của phân tích chiến lược là xác định những gì một doanh nghiệp muốn thực hiện, sức mạnh nó có thể mang lại để mang về việc hoàn thành các mục tiêu và điểm yếu mà cần phải được giải quyết trước khi hội nhập và thực hiện. Phương pháp đánh giá chiến lược có thể bao gồm việc đánh giá môi trường kinh doanh, chiến thuật cạnh tranh khác nhau, xác định những gì lực lượng thị trường đang làm việc và đánh giá đối thủ cạnh tranh, trong số những người khác.
Chiến lược kinh doanh vàng

Hội nhập là một trong nhiều bước của kế hoạch kinh doanh. Một kế hoạch kinh doanh bắt đầu với một tầm nhìn tổng thể. Từ tầm nhìn, các doanh nghiệp sẽ xây dựng những chiến lược và nhiệm vụ cụ thể, thường là ngắn hơn và chính xác hơn thì càng tốt. Một nhiệm vụ sẽ dẫn đến mục tiêu cụ thể  từ đó các doanh nghiệp sẽ đạt được để hoàn thành sứ mệnh của mình và điều đó sẽ dẫn đến chiến lược để đạt được mục tiêu. Chiến thuật cụ thể là để hỗ trợ cho các chiến lược kinh doanh.

Quá trình này thường bắt đầu với các nhà quản lý cấp cao, những người này  sau đó sẽ giao chiến lược cho các đội tương ứng. Mỗi đội được thực hiện  nhiệm vụ khác nhau. Các thành viên tham gia các chiến lược kinh doanh của công ty có thể giúp tích hợp chiến lược toàn công ty.

Các cá nhân trong công ty tìm hiểu vai trò tương ứng trong việc đưa các chiến lược để thực hiện các chiến thuật cụ thể phát triển và  hỗ trợ chiến lược. Ở giai đoạn thực hiện, các đơn vị kinh doanh cá nhân hoặc đội thực hiện  thường có một tiểu mục của chiến lược kinh doanh mà họ tập trung phát triển. Hội nhập nghĩa là các thành viên trong công ty cùng các đơn vị kinh doanh cùng nhau thực hiện chiến lược để đạt được mục tiêu mong muốn.

Chiến lược kinh doanh vàng

Cuối cùng là bước thực hiện. Sau khi có các chiến thuật cụ thể các đơn vị sẽ triển khai kể hoạch,lúc này các hoạt động kinh doanh sẽ được triển khai theo định hướng chiến lược để thực hiện mục tiêu. Nhiệm vụ của các cá nhân và đơn vị là làm đúng với chiến thuật đã đề ra. Bằng cách cùng nhau thực hiện quy trình hoạch định, cấp lãnh đạo và các trưởng phòng ban đảm bảo xây dựng một chiến lược chặt chẽ, phù hợp và có khả năng thành công,dù chiến lược đó là của cả tổ chức hay của từng bộ phận.

Lập chiến lược liên quan đến việc thực hiện công việc phù hợp  của các nhà điều hành.Chiến lược liên quan đến việc thực hiện công việc đúng quy trình của toàn tổ chức.Cả nhà điều hành và các nhà quản lý cấp thấp hơn phải tập trung cao độ vào việc thực hiện chiến lược,vì ngay cả một chiến lược tuyệt vời sẽ trở nên vô nghĩa nếu không được thực hiện đúng cách. Qua bài viết này, chúng tôi hi vọng sẽ giúp các tổ chức khắc phục những vấn đề khó khăn trong việc thực thi chiến lược và nhanh chóng đạt được những mục tiêu mà tổ chức đã đề ra.

Nguồn http://www.ngoisaoso.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *