Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Cổ phiếu Eximbank bị cảnh báo trên thị trường

Cổ phiếu Eximbank bị cảnh báo trên thị trường

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa ban hành quyết định đưa cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Eximbank (EIB) vào diện cảnh báo từ ngày 8/4.

Lý do được HOSE đưa ra là lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2014 đã bị điều chỉnh hồi tố từ mức 114.01 tỷ đồng xuống mức âm 834.56 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2015 là âm 817.47 tỷ đồng.

Co phieu Eximbank bi canh bao tren thi truong hinh anh 1

Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Eximbank vào diện cảnh báo. 

HOSE cho biết, theo kết luận của Thanh tra Nhà nước ban hành ngày 9/10/2015, tập đoàn đã bán một số tài sản cố định là bất động sản cho CTCP Bất động sản EXim (Eximland) từ năm 2010 đến 2013. Các khoản lợi nhuận được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất các năm này (năm 2010 : 179,8 tỷ đồng, 2011: 363,3 tỷ đồng, 2012: 477,4 tỷ đồng và 2013: 95,9 tỷ đồng). Sau đó, tập đoàn đã mua lại các tài sản này từ Eximland trong thời gian từ năm 2011 đến 2015.

Cũng theo kết  luận thanh tra trên, tập đoàn phải ghi giảm thu nhập do bán các tài sản không đúng quy định và ghi giảm các chi phí liên quan khác để khôi phục giá trị tài sản về ban đầu. Đơn vị này cũng đã thực hiện điều chỉnh hồi tố đối với số liệu cho năm kết thúc 2014.

Kết quả trên đã được công bố tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Eximbank và được Công ty kiểm toán độc lập KPMG kiểm toán.

Theo quy định về niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, doanh nghiệp bị đưa vào diện cảnh báo trên toàn thị trường cho các nhà đầu tư khi lợi nhuận âm hoặc lợi nhuận chưa phân phối bị âm (lỗ lũy kế). Các trường hợp vi phạm nặng hơn có thể bị kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tạm ngừng giao dịch hoặc hủy niêm yết.

Phương Diệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *