Home / Hỏi Đáp / CUNG CẤP THÔNG TIN

CUNG CẤP THÔNG TIN

Kế Hoạch Việt cần Quý khách hàng cung cấp các thông tin sơ bộ như sau:

  • Ý tưởng kinh doanh
  • Mô hình kinh doanh
  • Vốn đầu tư ban đầu dự kiến
  • Địa điểm đầu tư
  • Mục đích lập kế hoạch
  • Thời gian triển khai dự án
  • Các yêu cầu cụ thể
  • Các tài liệu có thể cung cấp để Kế Hoạch Việt hình dung rõ hơn về dự án.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *