Dân số Canada

Trong năm 2021, dân số của Canada dự kiến sẽ tăng 325.756 người và đạt 38.229.482 người vào đầu năm 2022. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 89.715 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 236.041 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Canada để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác. Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Canada vào năm 2021 sẽ như sau:

 • 1.061 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 815 người chết trung bình mỗi ngày
 •  647 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Canada sẽ tăng trung bình 892 người mỗi ngày trong năm 2021.

Nhân khẩu Canada 2020 Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, dân số Canada ước tính là 37.906.374 người, tăng 331.119 người so với dân số 37.577.958 người năm trước. Năm 2020, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 93.498 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 237.621 người.

Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,985 (985 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2020 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Canada trong năm 2020:

 • 386.569 trẻ được sinh ra
 • 293.071 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 93.498 người
 •  Di cư: 237.621 người
 • 18.809.964 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
 • 19.096.410 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mật độ dân số Canada

Mật độ dân số của Canada là 4 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 21/03/2021. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Canada chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Canada. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Canada là 9.071.595 km2.

Cơ cấu tuổi của Canada

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Canada có phân bố các độ tuổi như sau:

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 5.727.741 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (2.935.974 nam / 2.791.767 nữ)
 • 24.990.458 người từ 15 đến 64 tuổi (12.633.960 nam / 12.356.499 nữ)
 • 5.789.804 người trên 64 tuổi (2.544.973 nam / 3.244.831 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2019) Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Canada năm 2019 là 51,2%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Canada là 23,9%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Canada là 27,4%.

Tuổi thọ (2019) Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Canada là 82,5 tuổi. Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 80,6 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 84,5 tuổi.

(Nguồn: https://danso.org/canada/)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *