Home / Thông tin dự án / Dự án đầu tư / DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TỈNH HƯNG YÊN

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TỈNH HƯNG YÊN

1 Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
2 Xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp – TTCN các huyện, TP. và xây dựng các cảng ICD cấp vùng: Văn Giang, Yên Mỹ và TP.. Hưng Yên
3 Xây dựng hạ tầng các khu đô thị tại TP. Hưng Yên, Phố Nối và một số thị trấn các huyện
4 Xây dựng trung tâm thương mại và siêu thị tại TP. Hưng Yên, đô thị Phố Nối (Mỹ Hào) và tại các thị trấn trong tỉnh
5 Xây dựng chợ đầu mối, chợ thương mại tại các huyện và TP. Hưng Yên, các xã, phường, thị trấn
6 Xây dựng khu du lịch tuyến sông Hồng
7 Cảng sông Hồng tại TP. Hưng Yên và Mễ Sở; Cảng Triều Dương sông Luộc
8 Cảng bến sông: Xây dựng các bến sông: La Tiến, Dốc Vĩnh, Phú Khê, Cống Tranh, Lực Điền, Hải Triều và 09 bến lẻ khác: Chợ Thi, Thổ Hoàng, Kênh Cầu, Cầu Tràng, Bô Thời, Trương Xá, Kim Động, Phú Cường và bến vật liệu Ngọc Lâm
9 Xây dựng bến xe loại II tại TP. Hưng Yên và bến xe loại III tại các huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
10 Cải tạo, nâng cấp và xây mới các cơ sở thể dục thể thao và vui chơi giải trí tại TP. Hưng Yên, các huyện, xã, phường, thị trấn
11 Các dự án bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm tại các huyện, TP.
12 Các dự án phát triển chăn nuôi trang trại và khu giết mổ tập trung xa khu dân cư.
13 Xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở thương mại tại TP.. Hưng Yên và các đô thị, khu công nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *