Home / Dự án / Dự án đầu tư / Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Cao Bằng

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Cao Bằng

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ CỦA TỈNH
CAO BẰNG ĐỂN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2014 của
Thủ tướng Chính phủ)

STT TÊN DỰ ÁN
I CÁC DỰ ÁN DO TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ
1 Đường Hồ Chí Minh (đoạn Pác Bó – thành phố Cao Bằng).
2 Nâng cấp tuyến QL 4C.
3 Nâng cấp tuyến QL 4A.
4 Nâng cấp tuyến QL 34.
5 Nâng cấp QL 3 và tránh các đèo.
6 Nghiên cứu việc xây dựng sân bay Cao Bằng.
7 Xây dựng 04 trạm biến áp thuộc lưới điện 110 KV ở các huyện: Nguyên
Bình, Bảo Lâm, Chu Trinh, Hòa An.
8 Xây dựng mới 175 trạm biến áp phân phối 35/0,4 KV; 26 trạm biến áp
phân phối 22(10)/0,4 KV.
9 Nâng cấp 04 trạm biến áp cấp điện áp 10 KV sang cấp điện áp 35 KV.
Cải tạo, nâng quy mô công suất của 04 trạm biến áp 110 KV gồm trạm
Nguyên Bình, trạm Gang Thép, trạm Quảng Uyên và trạm Hòa An.
10 Lắp máy biến áp T2 của trạm 220 KV Cao Bằng, công suất 125 MVA,
nâng tổng quy mô công suất trạm lên 2×125 MVA.
II CÁC DỰ ÁN DO TỈNH ĐẦU TƯ
1 Dự án xây dựng các hồ chứa nước: Nà Lái, huyện Quảng Uyên; Khuổi
Kỳ, huyện Hà Quảng; Khuổi Khoán, huyện Hòa An; Khuổi Vàng, huyện
Thạch An; Khuổi Dáng, huyện Hòa An; Cốc Tả và công trình thủy lợi
đầu mối xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc.
2 Hệ thống thủy lợi xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên; xã Đức Long, huyện
Hòa An.
3 Hệ thống hồ chứa nước huyện Trùng Khánh.
4 Dự án thoát lũ Cao Xuyên, huyện Trà Lĩnh.
5 Nâng cấp trạm bơm điện Miền Đông và các trạm bơm nước Miền Tây.
6 Dự án khu tưới các hồ chứa Bản Nưa, Phe Gào, Nà Tấu, Khuổi Áng, Khuổi Lái, Bản Viết, các công trình đập dâng nước Bắc Trùng Khánh,
Co Páo, Keng Mạ, Nà Ít.
7 Nâng cấp hệ thống thủy lợi Hồng Đại (đoạn K0 – K18); hệ thống thủy
lợi xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh.
8 Kè chống xói lở bờ sông Bằng khu vực thành phố Cao Bằng; kè chồng
xói lở bờ sông Bằng Giang, huyện Hòa An; kè chống xói lở bờ sông
Bằng khu vực thị trấn Nước Hai huyện Hòa An (đoạn từ ngầm Bình
Long ngược lên thượng nguồn); kè chống xói lở bờ sông Bắc Vọng,
huyện Phục Hòa; kè suối Thị Hoa, huyện Hạ Lang; kè chống xói lở bờ
sông Quây Sơn, huyện Hạ Lang; kè chống xói lở bờ sông Bắc Vọng xã
Cách Linh, huyện Phục Hòa; kè chống sói lở sông Quây Sơn, huyện Hạ
Lang – Giai đoạn II; kè chống xói lở bờ sông Bắc Vọng – Giai đoạn 2.
9 Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng trong lực lượng kiểm
lâm tỉnh Cao Bằng; kiểm kê rừng tỉnh Cao Bằng; khoanh nuôi bảo vệ
rừng và trồng rừng.
10 Dự án lâm sinh các huyện: Hòa An, Thạch An, Nguyên Bình, Bảo Lạc,
Trùng Khánh, Quảng Uyên, Phục Hòa, Trà Lĩnh, Hạ Lang, Hà Quảng,
Thông Nông, Bảo Lâm.
11 Dự án bảo vệ phát triển rừng.
12 Dự án phát triển vùng nguyên liệu gỗ ván công nghiệp OKAL; phát triển
vùng nguyên liệu phục vụ nhà máy chế biến gỗ, nhà máy chế biến giấy;
Dự án rừng đặc dụng Phja Oắc – Phja Đén Nguyên Bình.
13 Dự án mở rộng trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Cao Bằng.
14 Nâng cấp các tuyến đường tỉnh: ĐT.210, ĐT.206 (đoạn Quảng Uyên –
Thác Bản Giốc), đường Sóc Giang – Bảo Lạc.
15 Xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn đô thị khu vực thành phố Cao Bằng
và các vùng phụ cận; khu vực thị xã Thị xã Tà Lùng.
16 Xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành
phố Cao Bằng; hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt các thị trấn, thị tứ.
17 Đầu tư xây dựng mới các trường mầm non; các trường trung học phổ
thông; trường phổ thông dân tộc nội trú thành phố Cao Bằng; trường phổ
thông dân tộc nội trú huyện Phục Hòa; đầu tư cơ sở vật chất cho các
trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia.
18 Dự án đầu tư trung tâm dạy nghề các huyện: Trùng Khánh, Hạ Lang, Trà
Lĩnh, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thạch An, Thông Nông, Bảo Lâm,
Thành phố; Dự án đầu tư trung tâm dạy nghề kiểu mẫu Hòa An; Dự án
đầu tư trung tâm dạy nghề dành riêng cho người khuyết tật.
19 Dự án nâng cấp trường Cao đẳng sư phạm Cao Bằng thành trường Cao
đẳng Cao Bằng; nâng trường Trung cấp nghề cụm huyện miền Đông
thành trường Cao đẳng nghề cụm huyện miền Đông; nâng cấp trung tâm
dạy nghề Thành phố, trung tâm dạy nghề Thạch An và trung tâm dạy
nghề huyện Phục Hòa thành trường Trung cấp nghề; nâng cấp và xây
dựng mới trường Trung cấp Y tế thành trường Cao đẳng Y tế.
20 Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh, quy mô 500 giường bệnh; bệnh viện Y
học cổ truyền lên 150 giường bệnh.
21 Xây mới bệnh viện Lao và Bệnh phổi quy mô 100 giường bệnh; bệnh
viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng quy mô 50 giường bệnh; bệnh
viện Sản – Nhi quy mô 150 giường bệnh; bệnh viện Tâm thần quy mô 50
giường bệnh.
22 Nâng cấp các bệnh viện đa khoa huyện; xây dựng 15 phòng khám đa
khoa khu vực trọng điểm; xây mới, nâng cấp các trạm y tế xã; xây dựng
13 trung tâm y tế huyện, thành phố.
23 Xây dựng trung tâm y tế dự phòng tỉnh; trung tâm truyền thông giáo dục
sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản; trung tâm phòng chống
sốt rét; trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm.
24 Nâng cấp trung tâm Nội tiết; nâng cấp bệnh viện Y học cổ truyền theo
hướng bệnh viện đa khoa quy mô 200 giường bệnh; nâng cấp bệnh viện
đa khoa Bảo Lạc, Hòa An, Quảng Uyên thành các bệnh viện đa khoa
khu vực; nâng cấp các bệnh viện tuyến huyện.
25 Đầu tư xây dựng nhà Bảo tàng Tỉnh tại khu đô thị mới Đề Thám.
26 Dự án bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử đền Kỳ Sầm xã Vĩnh Quang thành
phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng.
27 Đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa tại các huyện; các nhà văn hóa thôn,
xóm, nhà sinh hoạt cộng đồng.
28 Dự án xây dựng nhà thi đấu Thể dục thể thao Tỉnh; Dự án xây dựng
trung tâm thể dục, thể thao các huyện, thành phố Cao Bằng; Dự án xây
dựng sân thể thao tại các trung tâm cụm xã.
III CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ
1 Dự án Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng.
2 Dự án đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa.
3 Dự án tổ hợp mỏ – luyện kim Cao Bằng.
4 Dự án chế biến quặng Bô xít.
5 Dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất xi măng từ lò đứng sang lò quay.
6 Dự án rượu đặc sản, cồn và nước giải khát.
7 Dự án chế biến lâm sản.
8 Dự án luyện nhôm thỏi.
9 Các Dự án sản xuất gạch không nung.
10 Dự án chế biến bột giấy.
11 Dự án chế biến trúc sào.
12 Dự án xây dựng CSHT các khu, cụm CN.
13 Các Dự án thủy điện vừa và nhỏ.
14 Xây dựng chợ đầu mối tại thành phố Cao Bằng.
15 Dự án khu du lịch tại Thác Bản Giốc; khu du lịch tại Pác Bó, huyện Hà
Quảng; khu du lịch sinh thái Phja Đén, Phja Oắc, huyện Nguyên Bình.
16 Phát triển khu du lịch văn hóa tâm linh kết hợp sinh thái, công viên vui
chơi giải trí khu vực Kỳ Sầm, thành phố Cao Bằng.
17 Xây dựng trung tâm thương mại tại thành phố Cao Bằng.
18 Dự án phát triển du lịch Cao Bằng gắn với khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao
Bằng

Ghi chú: Về vị trí, quy mô, diện tích đất sử dụng và tổng mức đầu tư của các
công trình, dự án trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác
định cụ thể trong từng giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào
nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH VIỆT

Địa chỉ:

  • Trụ sở: 702/15/11 Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
  • Văn phòng: 380 Nguyễn Văn Khối, P.19, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại:  (028) 66 78 79 65
Hotline:        0903.349.539
Email:           kehoachviet@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *