Home / Dự án / Dự án đầu tư / Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Daklak

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Daklak

PHỤ LỤC 1

BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC PPP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 06/07/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Địa điểm

Diện tích

Dự kiến Tổng mức đầu tư (triệu đng)

Dự kiến quy mô đầu tư

Hình thức hđồng

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông thôn mới, ngành, xây dựng

Đơn vị đề xuất

Ghi chú

 

Tổng cộng

 

 

2.155.683

 

 

 

 

 

1

Đầu tư hạ tầng giao thông Khu dân cư tliên gia 35, tdân phố 4, phường Thành Nhất,thành phBuôn Ma Thuột

phưng Thành Nht, thành phố Buôn Ma Thuột

16,76 ha

268.763

Công trình cấp 3

BT

Quyết định số4836/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về quy hoạch chi tiết 1/500

Trung tâm phát triển quỹ đất – S Tài nguyên và Môi trường

 

2

Đu tư hạ tầng giao thông Trung tâm xã Ea Kuếc, huyện Krông Pc

Trung m xã Ea Kuếc, huyện Krông Pắc

15,76 ha

86.300

Công trình cấp 3

BT

Quyếđịnh số 4329/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND huyện Krông Pắc quy hoạch xây dng chi tiết 1/500

Trung tâm phát triển quỹ đt – Sở Tài nguyên và Môi trường

 

3

Dự án đầu tư nâng cp hệ thống chiếu sáng công cộng trên đa bàn tnh

các huyện, thị xã, thành phố

 

30.000

Thay thế 2200 đèncao áp bng đèn Led

BT

 

Công ty CP Thương mi quốc tế Hoàn Cu

 

4

Ch Tân An

phưng Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

2,7 ha

70.000

Chợ cấp I

BOO

Quyết định 980/QĐ-UBND ngày 10/11/1993 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu Đông Bc thành phố Buôn Ma Thuột

Các nhà đầu tư

 

5

Nhà máy xử lý chất thải rn tại thị xã Buôn Hồ

thị xã Buôn H

12 ha

120.000

100tn/ngày

BOO

Quyết định 2215/QĐ-UBND ngày 01/10/2012 của UBND tỉnh về quy hoạch chi tiết xây dựng Cơ sở xử lý chất thải rn thị  Buôn Hồ

Các nhà đầu tư

 

6

Đầu tư htng giao thông điểm dân cư thôn Lộc Tân, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng

xã PhúLc, huyện Krông Năng

14,2 ha

38.700

Công trình cấp 3

BT

Quyết định 1087/QĐ-UBNDngày 28/3/1016 của UBND huyện KrôngNăng về việc phê duyt quy hoạch chi tiết 1/500 điểm dân cư thôn Lộc Tân, xã Phú Lộc

UBND huyện Krông Năng

 

7

Sân vận động thuộc Khu Liên hợp thể dục thể thao vùng Tây Nguyên

phường Tân Lp, thành phBuôn Ma Thuột

27 ha

560.652

25.000 chỗ ngồi

BT

Quyết định số 87/2009/QĐ-TTg ngày 17/6/2009 của Th tưng Chính ph về Quy hoạch tng th phát trin kinh tế – xã hội tỉnh Đk Lk đến năm 2020

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

8

Đường giải phóng, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến bùng binh km5, quc lộ 26, Tp BMT

Phường Tân An, Tân Hòa, Tân Lập thành phố Buôn Ma Thuột

 

346.481

chiu dài 2,177 km

BT

Phù hợp với quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 khu trung tâm phường Tân An và phường Tân Hòa thành phố Buôn Ma Thuột ti công văn số 780/UBND-CN ngày 01/02/2016 ca UBND tỉnh

UBND thành phố Buôn Ma Thuột

 

9

Dự án Trụ sở làm việc Sở Xây dựng

phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thut

0,8 ha

46.000

Công trình cp 3

BT

Quyết đnh số 1744/QĐ-UBNDngày 08/7/2015của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Km4-Km5, phưng Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Sở Xây dựng

 

10

D án đầu tư đường giao thông đoạn Quốc lộ 26 (km145+800)Quốc lộ 14- Tnh lộ 8,thành phố Buôn Ma Thuột

thành phố Buôn Ma Thut

 

330.000

chiu dài 8,4 km

BT

 

UBND thành phBuôn Ma Thuột

 

11

Dự áđường Phan Huy Chú (từ QL 14 đếUBND phưng Khánh Xuân)

thành phố Buôn Ma Thut

 

46.000

 

BT

 

UBND thành phố Buôn Ma Thut

 

12

Dự án đường Tôn Đức Thng (phn khi lượng còn lại đon Nguyễn Đình Chiu đến đường Nguyn Hữu Th) vàđường Ngô Gia Tự (đon Ngô Quyền và Tô Hiệu)

thành phố Buôn Ma Thuột

 

178.200

chiu dài 1,65 km

BT

UBND tnh phê duyệt Báo cáokinh tế kỹ thuật ti Quyết định số 1000/QĐ-UB ngày 07/7/2004 và Quyết định số 1060/QĐ-UB ngày 29/4/2010

UBND thành phBuôn Ma Thuột

 

13

Dự án đầu tư: Hạ tầng giao thông Khu Đông Bc thị trấn Phưc An, huyn Krông Pc (đt 2, giai đoạn 1) theo hình thc PPP (hợp đồng BT)

thị trấn Phưc An, huyện Krông Pc

 

34.587

Xây dựn13 trụđường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, chiu dài 3974,34m

BT

Quyết định s1924/QĐ-UBNDngày 19/8/2014 của UBND tnh Đắk Lk

UBNDhuyn Krông Pắc

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐẤU THẦU GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 06/07/2017 của UBND tỉnh)

Stt

Tên dựán

Địa điểm

Diện tích

Nguồn gốc đt

Dự kiến vốn đầu tư (tỷ đng)

Dự kiến qumô đầu tư

Các quyết định phê duyệt quy hoạch: Sử dụng đất, nông thôn mới, xây dựng

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Dự kiến kinh phí đền bù GPMB

 

Tổng cộng

 

 

 

948

   

 

 

1

Dự án xây dựng khu dân cư Đô thị Tây BI Phường An Lạc, thị xã Buôn H

30,26 ha

Đất do ngườin sử dụng

445

– Đất ở: 9,87 ha – Chiếm 32,63 %.

– Đất công cộng: 4,90 ha chiếm 16,20 %.

Các công trình công cộng cấp đô thị, diện ch 1,95 ha.

+ Các công trình công cộng cấp đơn vị ở, diện tích 2,95 ha.

– Đất cây xanh, mặt nước, công viên, TDTT: 3,29 ha, chiếm 10,90 %.

– Đất giao thông, diện tích 12,12 ha, chiếm 40,30%.

Quyết định số 1484/QĐ-UBND, ngày 22/4/2015 của UBND thị xã Buôn Hồ về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Tây Bắc 1

Đấu thầu lựa chọn nhàđu tư

Chưa có phương án đền bù GPMB

2

Dự án xây dựng khu dân cư Đô th Tây BII Phường An Lạc, thị xã Buôn H

27 ha

Đất do người dân sử dụng

450

– Đất : 13,16 ha – Chiếm 48,73 %.

– Đất công cộng: 2,24 ha chiếm 8,3 %.

+ Các công trình công cộng cấp đơn vị ở, diện tích 1,90 ha.

+ Các công trình công cộng cđô thị, diện tích 0,34 ha.

– Đất cây xanh, mặt nước, công viên, TDTT: 1,33 ha, chiếm 4,92 %.

– Đất giao thông, diện tích 10,28 ha, chiếm 38,05%

Quyết định số 1483/QĐ-UBND, ngày 22/4/2015 của UBND thị xã Buôn Hồ về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Tây Bắc II, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ

Đu thầu la chọn nhà đầu tư

Chưa cóphương án đền bù GPMB

3

Bãi đậu xe phía Đông Bc thành phBuôn Ma Thut đường Hà Huy Tập, phường Tân Li, thành phố Buôn Ma Thuột, tnh Đk Lk

3.976m2

Đất do Nhà nước quản lý

13

Đầu tư xây dựng Bãi đậu xe Quyết định s1369/QĐ-UBND ngày 02/8/2005 của UBND tnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới trung tâm phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

Đấu thu lựa chọn nhà đu tư

2,8 tỷ đồng

4

Siêu thị hạng III Số 560 đường LêDun, phườngEa Tam, thành phBuôn Ma Thuột, tnh Đắk Lk

3.025m2

Đất do Nhà nước qun lý

40

Đu tư xây dựng Siêu thị hạng III Quy hoạch bổ sung phát triển mạng lưới Chợ – Trung tâm thương mại – Siêu thị trên địa n tnh giaiđoạn 2006-202 được phê duyệt tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 3/12/2008

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

1,365 tđng

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH VIỆT

Địa chỉ:

  • Trụ sở: 702/15/11 Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
  • Văn phòng: 380 Nguyễn Văn Khối, P.19, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại:  (028) 66 78 79 65
Hotline:        0903.349.539
Email:           kehoachviet@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *