Home / Thông tin dự án / Dự án đầu tư / Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Lâm Đồng 2018

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Lâm Đồng 2018

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG VÀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

 1. Danh mục các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản mới, kêu gọi đầu tư:
 2. Dự án khu dân cư 5B, phường 4, thành phố Đà Lạt:

– Quy mô diện tích 58,44 ha;

– Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như sau: mật độ xây dựng gộp là 30-35%, mật độ xây dựng theo lô đất là 50-70%, số tầng cao là 3-5.

 1. Dự án khu dân cư Nguyễn Hoàng, phường 7, thành phố Đà Lạt:

– Quy mô diện tích là 58ha;

– Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như sau: mật độ xây dựng gộp là 20%, mật độ xây dựng theo lô đất là 20-40%, số tầng cao là 2-3.

 1. Khu dân cư số 3, phường 7, thành phố Đà Lạt:

– Quy mô diện tích 60 ha;

– Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như sau: mật độ xây dựng gộp là 10-15%, mật độ xây dựng theo lô đất là 30-50%, số tầng cao là 3-5.

 1. Khu dân cư Nguyên Tử Lực – Trần Anh Tông (Khu quy hoạch mở rộng), phường 8, thành phố Đà Lạt:

– Quy mô diện tích 9,76 ha;

– Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như sau: mật độ xây dựng gộp là 29,5%, mật độ xây dựng theo lô đất là 40-80%, số tầng cao là 3-5.

 1. Khu dân cư – Trung tâm hành chính Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng:

– Mục tiêu: Xây dựng Khu dân cư với các điều kiện sống tốt, tiện nghi, hiện đại, kết hợp hài hòa các dịch vụ tiện ích như khu hành chính công, trường học, khu vui chơi giải trí,…;

– Quy mô diện tích 151 ha;

– Tổng vốn đầu tư: 636 triệu USD;

– Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp hoặc liên kết đầu tư;

– Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như sau: mật độ xây dựng gộp là 30-35%, mật độ xây dựng theo lô đất là 30-50%, số tầng cao là 2-3.

 1. Khu thương mại dịch vụ du lịch vòng xoay ngã ba Liên Khương, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng:

– Mục tiêu: Xây dựng thương mại, dịch vụ hiện đại, đáp ứng nhu cầu thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh;

– Quy mô diện tích là 1,5ha;

– Tổng vốn đầu tư: 7,9 triệu USD;

– Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp hoặc liên kết đầu tư.

– Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như sau: mật độ xây dựng gộp là 30-35%, mật độ xây dựng theo lô đất là 50-70%, số tầng cao là 7-9.

PHỤ LỤC II

DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẬP TRUNG ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THU HỒI ĐẤT

 1. Danh mục địa điểm khu nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao:
 2. Danh mục các khu nông nghiệp công nghệ cao:

– Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Lạc Dương với diện tích 221ha (theo Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy họach tổng thể khu và vùng nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

– Khu công nghiệp nông nghiệp Tân Phú theo Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và văn bản số 1349/TTg-KTN ngày 12/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

 1. Danh mục các dự án nông nghiệp công nghệ cao tập trung (khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao):
Stt Địa bàn Diện tích

(ha)

Địa điểm

(xã, thị trấn)

Hiện trạng

sử dụng đất

Sản phẩm

nông nghiệp

I Đức Trọng
1 Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (kế cận khu công nghiệp Phú Hội) 100 Phú Hội Đất sản xuất nông nghiệp Rau, hoa
2 Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (Thôn Phú An) 300 Phú Hội Đất sản xuất nông nghiệp Rau, hoa
II Lâm Hà
1 Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (Thôn 2) 100 Gia Lâm Đất trống, đất sản xuất nông nghiệp Rau, hoa, hạt giống
III Đơn Dương
1 Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (Thôn R’Lơm) 400 Tu Tra Đất sản xuất nông nghiệp Rau, hoa
IV Lạc Dương
1 Khu nông nghiệp công nghệ cao Ấp Lát 346 Đạ Sar Đất sản xuất nông nghiệp (một phần đã SXNN công nghệ cao) Rau, hoa
2 Khu nông nghiệp công nghệ cao Đạ Đeum II 172 Đạ Sar Đất sản xuất nông nghiệp (một phần đã SXNN công nghệ cao) Rau, hoa
3 Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Vineco 500 Đạ Nhim Đã thực hiện một phần, rừng sản xuất, đất trống, đất sản xuất nông nghiệp Rau, hoa

 

STT Địa bàn Diện tích

(ha)

Dự kiến triển khai
I Đức Trọng
1 Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (kế cận khu công nghiệp Phú Hội) 100 2016 – 2020
2 Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (Thôn Phú An) 300 2016 – 2020
II Lâm Hà
1 sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (Thôn 2) 100 2016 – 2020
III Đơn Dương
1 Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (Thôn R’Lơm). 400 2016 – 2020
IV Lạc Dương
1 Khu nông nghiệp công nghệ cao Ấp Lát 346 2016 – 2020
2 Khu nông nghiệp công nghệ cao Đạ Đeum II 172 2016 – 2020
3 Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Vineco 500 2016 – 2017

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ ĐƯỢC THUÊ TƯ VẤN TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN

 

Danh mục các đồ án quy hoạch phân khu chức năng đặc thù thuê tư vấn trong nước và nước ngoài thực hiện:

– Quy hoạch vùng huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000 và 1/10.000; Diện tích qui hoạch 90.220 ha.

Quy hoạch phân khu Khu đô thị Liên Khương – Prenn (mới), tỷ lệ 1/5.000; Diện tích qui hoạch 3.500 ha.

– Quy hoạch phân khu Làng đô thị xanh tại xã Xuân Thọ – TP Đà Lạt, tỷ lệ 1/2.000; Diện tích qui hoạch 200 ha.

 

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO CÁC ĐÔ THỊ VỆ TINH, ĐÔ THỊ ĐỐI TRỌNG THEO QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT VÀ VÙNG PHỤ CẬN  ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 704/QĐ-TTg NGÀY 12/5/2014

– Dự án Khu đô thị Liên Khương – Prenn, quy mô khoảng 3.500 ha.

– Dự án Trung tâm thương mại hỗn hợp Khu Hòa Bình, thành phố Đà Lạt, quy mô 13,5 ha.

– Dự án Làng đô thị xanh tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, quy mô 200 ha.

 1. Danh mục quy hoạch phân khu đã có chủ trương đầu tư được hưởng chính sách, cơ chế đặc thù cần đưa vào nội dung công bố để nhà đầu tư chính được chia sẽ, kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp. Đây là danh mục các đồ án quy hoạch do các nhà đầu tư tự tổ chức lập, đã được phê duyệt hoặc đang triển khai lập dự án. Những quy hoạch này được các đơn vị tư vấn trong nước có năng lực lập, có sự phối hợp của chuyên gia tư vấn nước ngoài:

– Khu đô thị, thương mại, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái hồ Đại Ninh (thuộc một phần xã Phú Hội, Tà Hine, Ninh Loan và Ninh Gia, thuộc huyện Đức Trọng), quy mô 3.446 ha, khoảng 13.000 dân cư. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng, kinh doanh khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái;

          – Khu đô thị, trung tâm đào tạo quốc tế, khám chữa bệnh, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, khu văn hóa tâm linh… tại khu vực hồ Đan Kia – Suối Vàng (thuộc huyện Lạc Dương và Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà), quy mô 3.595 ha;

– Khu bảo tồn động vật hoang dã Tây Nguyên và du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, quy mô 490 ha;

– Khu du lịch Thung lũng Tình yêu (137 ha), Khu du lịch thác Prenn (70 ha) thuộc thành phố Đà Lạt…

 1. Danh sách quy hoạch phân khu mới cần kêu gọi thu hút đầu tư theo chính sách, cơ chế đặc thù nhằm phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận theo định hướng quy hoạch chung 704/TTg:

– Khu vui chơi giải trí và du lịch nghỉ dưỡng sinh thái hồ Prenn – thành phố Đà Lạt, quy mô 1.000 ha;

– Khu Trung tâm thương mại, dịch vụ cấp vùng tại huyện Đức Trọng:

+ Quy mô diện tích 54 ha.

+ Mục tiêu: Xây dựng Khu siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp, khu vui chơi giải trí, văn phòng cho thuê, hệ thống cây xanh và các công trình phụ trợ khác phục vụ nhu cầu của người dân địa phương và khách du lịch.

+ Quy mô vốn: Khoảng 210 triệu USD.

+ Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp hoặc liên kết đầu tư.

– Khu Trung tâm triển lãm và dịch vụ phi thuế quan – thuộc huyện Đức Trọng:

+ Quy mô diện tích 160 ha.

+ Mục tiêu: Cung ứng hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và người tiêu dùng ở ngoài Việt Nam ở trong khu phi thuế quan. Triển lãm, giới thiệu sản phẩm và các hoạt động thương mại khác.

+ Quy mô vốn: 673 triệu USD.

+ Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp hoặc liên kết đầu tư.

– Làng đô thị khu Liên Khương – Prenn, thuộc huyện Đức Trọng, quy mô 1.000 ha.

– Khu đô thị hỗ hợp Đại Ninh (đối diện Khu đô thị, thương mại, du lịch nghỉ dưỡng hồ Đại Ninh 3.446 ha, giáp quốc lộ 20) thuộc huyện Đức Trọng.

– Khu công nghiệp – nông nghiệp Tân Phú:

+ Địa điểm: Xã Phú Hội – thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

+ Quy mô diện tích: 316,8 ha

+ Mục tiêu: Sản xuất chế biến nông sản công nghệ cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản đem lại lợi ích cho nhà đầu tư sơ cấp và thứ cấp.

+ Quy mô vốn: Khoảng 500 triệu USD.

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC ĐẦU TƯ THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG MÔ HÌNH “LÀNG

 ĐÔ   THỊ XANH” TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT VÀ VÙNG PHỤ CẬN

        (Đính kèm Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh)

 

 1. Danh mục địa điểm thực hiện thí điểm đầu tư xây dựng mô hình “Làng đô thị xanh”:

– Xã Xuân Thọ (giáp quốc lộ 20) và xã Tà Nung (giáp Tỉnh lộ 725) thuộc thành phố Đà Lạt.

– Xã Liên Hiệp và xã Hiệp Thạnh (giáp đường cao tốc Liên khương – Prenn và Quốc lộ 20), thuộc huyện Đức Trọng.

+ Mục tiêu: Xây dựng nhà biệt lập (mái dốc) và nhà vườn, cao tối đa 3 tầng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối và vận hành đồng bộ bằng các thiết bị và dây chuyền công nghệ thân thiện môi trường.

+ Quy mô diện tích: 150-200 ha/làng.

+ Quy mô vốn; Khoảng 360 triệu USD.

+ Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp hoặc liên kết đầu tư.

– Khu Đạ Nghịt (giáp Tỉnh lộ 722) thuộc xã Lát và khu ấp lát (Khu nông nghiệp công nghệ cao, giáp Tỉnh lộ 723, nay là quốc lộ 27c) thuộc xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương.

Thông tin chi tiết về Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH VIỆT

Văn phòng: 23 Đường số 7 CityLand Park Hills, Phường 10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Hotline:        0903.349.539
Email:           contact@khv.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *