Home / Danh sách dân số các nước trên thế giới

Danh sách dân số các nước trên thế giới

Đây là danh sách dân số các nước trên thế giới mới nhất vào năm 2017. Danh sách này bao gồm cả các nước và vùng lãnh thổ phụ thuộc. Dữ liệu dựa trên các ước tính dân số mới nhất của Liên Hợp Quốc

Nguồn: KeHoachVietTongHop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *