Home / Thông tin dự án / Dự án đã triển khai / Dự án tiêu biểu : Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Nhà Hàng Mười Xiềm Cần Thơ

Dự án tiêu biểu : Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Nhà Hàng Mười Xiềm Cần Thơ

I. Thông tin tổng quan dịch vụ

Khách hàng : Anh Phúc

Hình thức hợp tác với 10 Xiềm :  Nhượng quyền thương hiệu

Khu vực triển khai : Cần Thơ

Nhu cầu cần Kế Hoạch Việt cung cấp : Lập kế hoạch kinh doanh & tư vấn triển khai

Thời gian thực hiện : 35 ngày  ( bao gồm nghiên cứu thị trường thực tiễn).

II. Nội dung công việc Kế Hoạch Việt thực hiện

1.Giới thiệu

 • Nghệ nhân 10 Xiềm
 • Nhà hàng 10 Xiềm
 • Các thành tựu

2. Phân tích tình hình

 • Sự phát triển kinh tế xã hội du lịch Việt Nam
 • Du lịch Cần Thơ
 • Nhu cầu ẩm thực

3. Tổng quan Nhà Hàng

 • Mục tiêu, định hướng thành lập Nhà Hàng
 • Địa điểm xây dựng
 • Diện tích xây dựng
 • Chi phí xây dựng
 • Thời gian xây dựng
 • Phong cách thiết kế

4. Thực đơn

 • Thực đơn và đơn giá
 • Các món ăn đi kèm

5. Kế hoạch Marketing

 • Mục tiêu marketing
 • Khách hàng mục tiêu
 • Chương trình khai trương
 • Chương trình marketing cụ thể

6. Kế hoạch bán hàng

 • Mục tiêu bán hàng
 • Tổ chức hoạt động bán hàng

7.Kế hoạch nhân sự

 • Sơ đồ tổ chức
 • Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
 • Chính sách nhân sự

8. Quản trị rủi ro

 • Các rủi ro thường gặp và cách phòng tránh
 • Biểu đồ rủi ro

9. Kế hoạch tài chính

 • Kết quả sản xuất kinh doanh
 • Chi phí đầu tư ban đầu
 • Chi phí kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền tệ
 • Các chỉ số tài chính

10. Kết luận

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *