Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Doanh thu Sabeco cán mốc 1,2 tỷ USD

Doanh thu Sabeco cán mốc 1,2 tỷ USD

Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 với doanh thu 1,2 tỷ USD, lợi nhuận đạt 3.600 tỷ đồng, tăng 28%.

Doanh thu Sabeco cán mốc 1,2 tỷ USD

Cụ thể, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Sabeco đạt 27.144 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bia chiếm chủ yếu 87% là 23.674 tỷ, từ bao bì vật tư 2.936 tỷ đồng, từ nước giải khát chỉ 373 tỷ đồng, rượu và cồn là 76 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn, lãi gộp của Sabeco còn 7.558 tỷ đồng, tăng 22% so với mức 6.184 tỷ đồng của năm 2014.

Trong kỳ, doanh thu tài chính Sabeco đạt 418 tỷ đồng, tăng 14% chủ yếu nhờ tăng lãi tiền gửi. Lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết đạt 371 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước đó. Chi phí tài chính tăng 37% do phải dự phòng giảm giá các khoản đầu tư và lỗ thanh lý các khoản đầu tư.

Trong năm 2015, công ty đẩy mạnh công tác bán hàng khiến chi phí tăng lên 2.683 tỷ đồng, tăng 15%, chủ yếu là tăng chi phí quảng cáo, tiếp thị. Riêng chi phí quảng cáo, tiếp thị ngốn 1.269 tỷ đồng của Sabeco, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2014. Tính trung bình, mỗi ngày, số tiền doanh nghiệp này chi cho hoạt động quảng cáo tiếp thị lên đến 3,5 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, Sabeco ghi nhận 3.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2015, tăng trưởng 28% so với năm trước đó.

Tính đến 31/12/2015, tổng tài sản công ty đạt 21.571 tỷ đồng. Trong đó, số dư tiền và tương đương là 7.936 tỷ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2015 đạt 5.558 tỷ. Hiện tại, Bộ Công Thương là cổ đông lớn nhất tại đây, nắm giữ 89,95% vốn cổ phần.

Theo Phương Diệp

Zing.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *