Home / Thông tin dự án / Dự án đầu tư / DỰ ÁN KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH LONG

DỰ ÁN KÊU GỌI THU HÚT ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH LONG

STT

No.

TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM QUY MÔ/ CÔNG SUẤT ƯỚC VỐN ĐẦU TƯ HÌNH THỨC

ĐẦU TƯ

THÔNG TIN LIÊN QUAN THÔNG TIN

LIÊN HỆ

1.                   LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
I.                    DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH HẠ TẦNG KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP
1 DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG BÌNH

DONG BINH

Xã Đông Bình – Đông Thành, thị xã Bình Minh

Binh Minh,

350 ha 2.500

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án. – Đã phê duyệt đề cương quy hoạch, đất chưa giải phóng mặt bằng.

– Lĩnh vực đầu tư: Chế biến nông sản – lương thực – thực phẩm, chế biến rau, củ, quả và các sản phẩm từ trái cây; chế biến thủy sản; các sản phẩm từ chăn nuôi; công nghiệp hàng tiêu dùng, bao bì, công nghiệp hóa chất, sản xuất chế biến dược, vật tư y tế và một số ngành khác ít ô nhiễm môi trường.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; BQL các KCN và UBND TX.Bình Minh.

Binh Minh

2 DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH TÂN Xã Thành Lợi, huyện Bình Tân 400 ha 2.900

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án. – Đất chưa giải phóng mặt bằng.

– Lĩnh vực đầu tư: Chế biến nông sản – thực phẩm, chế biến rau quả và các sản phẩm từ trái cây; Chế biến thủy sản; Các sản phẩm từ chăn nuôi; Công nghiệp hàng tiêu dùng, dệt may, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp lắp ráp điện tử, bao bì, công nghiệp dược phẩm – mỹ phẩm, công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng khác…; Kho bãi, dịch vụ và một số ngành khác ít ô nhiễm môi trường….

Sở Kế hoạch và Đầu tư; BQL các KCN và UBND H.Bình Tân.

Binh Tan

3 DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP AN ĐỊNH Xã An Phước, huyện Mang Thít 200 ha 1.600

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án. – Đất chưa giải phóng mặt bằng.

– Lĩnh vực đầu tư: Chế biến nông sản – thực phẩm, chế biến rau quả và các sản phẩm từ trái cây; Chế biến thủy sản; Các sản phẩm từ chăn nuôi; Công nghiệp hàng tiêu dùng, dệt may, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp lắp ráp điện tử, bao bì, công nghiệp dược phẩm – mỹ phẩm…

Sở Kế hoạch và Đầu tư; BQL các KCN và UBND
4 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TP. VĨNH LONG Xã Tân Hội, Tp. Vĩnh Long 50 ha 325

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án. – Đất chưa giải phóng mặt bằng.

– Chưa quy hoạch chi tiết. Hướng phát triển CCN đa ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; UBND TP.Vĩnh Long.
5 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP ẤP PHƯỚC TRƯỜNG – PHƯỚC THỌ Ấp Phước Trường – Phước Thọ, xã Quới An, huyện Vũng Liêm 48,7 ha 318

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án. – Đất chưa giải phóng mặt bằng.

– Đã phê duyệt quy hoạch năm 2012. Hướng phát triển CCN chuyên ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND H.Vũng Liêm.
6 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN PHÚ LONG A Ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ 35 ha 230

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án. – Đất chưa giải phóng mặt bằng

– Chưa quy hoạch chi tiết. Hướng phát triển CCN đa ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND H. Long Hồ.
7 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN PHÚ LONG B ấp Phú Long B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ 35 ha 230

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án. – Đất chưa giải phóng mặt bằng.

– Chưa quy hoạch chi tiết. Hướng phát triển CCN đa ngành.。

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và  UBND H.Long Hồ.
8 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN – TTCN THUẬN AN Ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, TX. Bình Minh 72,9 ha 475

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án. – Đất chưa giải phóng mặt bằng.

– Đã phê duyệt quy hoạch năm 2009. Hướng phát triển CCN chuyên ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND TX.Bình Minh.
9 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN VĨNH THÀNH Ấp Vĩnh Thành, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

Tra On県Huu Thanh村Vinh Thanh字

60 ha 390

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án. – Đất chưa giải phóng mặt bằng.

– Chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết. Hướng phát triển CCN chuyên ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; UBND huyện Trà Ôn.
10 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN MỸ LỢI Ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn 50 ha 325

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án. – Đất chưa giải phóng mặt bằng.

– Chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết. Hướng phát triển CCN chuyên ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và UBND huyện Trà Ôn.
11 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN TÂN QUỚI Ấp Tân Hòa, xã Tân Quới, huyện Bình Tân 26,74 ha 170

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án. – Đất chưa giải phóng mặt bằng.

– Chưa quy hoạch chi tiết. Hướng phát triển CCN đa ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và

UBND H. Bình Tân.

12 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN SONG PHÚ Ấp Phú Lợi, xã Song Phú, huyện Tam Bình 52 ha 416

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án. – Đất chưa giải phóng mặt bằng.

– Chưa quy hoạch chi tiết. Hướng phát triển CCN chế biến thực phẩm

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và

UBND H. Tam Bình.

13 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN PHÚ AN Ấp Phú An, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình 50 ha 400

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án. – Đất chưa giải phóng mặt bằng.

– Chưa quy hoạch chi tiết. Hướng phát triển CCN đa ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và

UBND H. Tam Bình.

14 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN ẤP BA Ấp Ba, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít 21,66 ha 140

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án. – Đất chưa giải phóng mặt bằng.

– Chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết. Hướng phát triển CCN đa ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và

UBND H. Mang Thít.

15 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN ẤP NHẤT B Ấp Nhất B, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít 24,37 ha 158

tỷ đồng

Mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh để thực hiện dự án. – Đất chưa giải phóng mặt bằng

– Chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết. Hướng phát triển CCN đa ngành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương và

UBND H. Mang Thít.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *