Home / Thông tin dự án / Dự án gọi vốn / Dự án Phát triển hệ thống phân phối hàng điện gia dụng trong kinh doanh online đa kênh

Dự án Phát triển hệ thống phân phối hàng điện gia dụng trong kinh doanh online đa kênh

Dự án Phát triển hệ thống phân phối hàng điện gia dụng trong kinh doanh online đa kênh

Tên dự án: Phát triển hệ thống phân phối hàng điện gia dụng trong kịnh doanh online đa kênh

Chủ dự án: Nguyễn Thị Thu Thủy

Chúng tôi đã hoạt động trong ngành phân phối thiết bị điện nước trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh và Khu vực  ranh giới Bình Dương, Bình Phước được 3 năm. Và nhìn thấy được nhu cầu của khách hàng và các đại lý bán lẻ một hình thức kinh doanh mới.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *