Home / Thông tin dự án / Mua bán doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp

Các dự án mua bán, sát nhập, kêu gọi đầu tư.

[DT05] Dự án đầu tư trường học

Tên dự án DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRƯỜNG HỌC Giới thiệu – Lĩnh vực hoạt động: giáo dục – Mô hình hoạt động: Trung tâm luyện thi đại học-bồi dưỡng văn hóa-ngoại ngữ-tin học – Vốn đầu tư ban đầu: 500.000.000 VND – Địa điểm thực hiện dự án: Quận 1, …

Read More »

[DT04] Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực thời trang cao cấp

Tên dự án KÊU GỌI ĐẦU TƯ LĨNH VỰC THỜI TRANG CAO CẤP Giới thiệu – Lĩnh vực hoạt động: thời trang cao cấp – Mô hình hoạt động: thương mại điện tử – Vốn đầu tư ban đầu: 2.000.000.000 VND – Địa điểm thực hiện dự án: Trụ sở tại …

Read More »