Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê kinh tế / Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2017

Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2017

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đã tăng 6,68% so với năm trước vào quý IV năm 2016. Tốc độ tăng trưởng GDP ở Việt Nam đã đạt mức trung bình 6,19% từ năm 2000 đến năm 2016, mức tăng trưởng cao nhất là 8,46% vào quý 4 năm 2007 và mức tăng trưởng thấp nhất là  3,14% trong quý I năm 2009.

Vietnam GDP Quý III 2016 Quý IV 2016 Cao nhất Thấp nhất Đơn vị
Tỷ lệ tăng trưởng GDP                 7                  7                      8                   3 %
Tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng năm                 7                  7                      8                   3 %
GDP             194              186                  194                   6 Tỷ USD
Tổng sản phẩm quốc dân   3,977,610    3,750,823        3,977,610          39,284 Tỷ VND
Tổng vốn cố định   1,033,780       938,400        1,033,780            5,495 Tỷ VND
GDP bình quân đầu người          1,685           1,596               1,685               389 USD
GDP bình quân đầu người PPP          5,668           5,370               5,668            1,501 USD
GDP từ nông nghiệp      468,813       324,118           468,813          65,298 Tỷ VND
GDP từ xây dựng      189,170       116,687           189,170          24,018 Tỷ VND
GDP từ sản xuất      495,283       349,478           495,283          90,932 Tỷ VND
GDP từ khai thác      230,843       145,075           240,462          41,670 Tỷ VND
GDP từ hành chính công        83,928         56,769             83,928          13,398 Tỷ VND
GDP từ dịch vụ   1,178,143       799,056        1,178,143        216,604 Tỷ VND
GDP từ vận tải        87,943         60,296             87,943          15,783 Tỷ VND
GDP từ tiện ích        17,791         12,656             17,791            3,044 Tỷ VND

Nguồn: Trading Economic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *