Home / Thông tin dự án / Dự án đã triển khai / Dự án tiêu biểu : Lập kế hoạch kinh doanh cho Spa Beauty Royal tại Hà Nội

Dự án tiêu biểu : Lập kế hoạch kinh doanh cho Spa Beauty Royal tại Hà Nội

I. Thông tin tổng quan

Khách hàng : Spa Beauty Royal

Khu vực : Thành phố Hà Nội

Mục đích lập kế hoạch : Trình nhà đầu tư Hàn Quốc và triển khai hệ thống mới tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung công việc Kế Hoạch Việt thực hiện : Lập kế hoạch kinh doanh, tư vấn chọn lựa địa điểm phù hợp để mở thêm chi nhánh tại Hồ Chí Minh

II. Nội dung công việc

I. GIỚI THIỆU

 1. CÔNG TY CAO HOÀNG
 2. MÔ HÌNH VÀ Ý TƯỞNG KINH DOANH
 3. SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ      

 

 1. TỔNG QUAN KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM
 2. PHÂN TÍCH NGÀNH
 3. PHÂN TÍCH SWOT

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

 1. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
 2. KẾ HOẠCH MỞ RỘNG HỆ THỐNG
 3. KẾ HOẠCH MARKETING
 4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

IV.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 1. DỰ TOÁN CHI PHÍ SETUP TRUNG TÂM SPA
 2. DOANH THU HÀNG NĂM
 3. CHI PHÍ NHÂN SỰ
 4. BIẾN PHÍ HÀNG THÁNG
 5. KẾT QUẢ KINH DOANH
 6. DÒNG TIỀN DỰ KIẾN
 7. CÂN ĐỐI KẾ TOÁN DỰ KIẾN

V. QUẢN TRỊ RỦI RO

VI. KẾT LUẬN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *