Home / Thông tin dự án / Dự án đã triển khai / Dự án tiêu biểu : Tư vấn kinh doanh thực phẩm chức năng tại Vinh

Dự án tiêu biểu : Tư vấn kinh doanh thực phẩm chức năng tại Vinh

thực phẩm chức năng 200

 

1.Khách hàng

– Anh Vinh

– Địa điểm : thành phố Vinh

– Tổng vốn đầu tư : 2 tỷ

2.Nội dung Kế Hoạch Việt thực hiện

– Lập kế hoạch kinh doanh

– Tư vấn chiến lược

– Tư vấn tài chính

– Tư vấn quảng trị hệ thống

– Set up đầu ra cho sản phẩm

3. Thời gian thực hiện

– 40 ngày ( bao gồm tham khảo thị trường tại Vinh )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *