Home / Phát triển doanh nghiệp / Tài Liệu / Gần 7 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam

Gần 7 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam

4 tháng đầu năm, đã có 6,88 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam, bao gồm đã vốn cấp mới và tăng thêm, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/4/4026, cả nước đã thu hút được 697 dự án FDI mới, với tổng số vốn đăng ký đạt 5,082 tỷ USD, tăng 55,6% về số dự án và tăng 89,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Đồng thời, có 314 lượt dự án đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 1,8 tỷ USD.

Như vậy, tổng vốn FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, bao gồm cả vốn đăng ký mới và tăng thêm, đạt gần 6,887 triệu USD, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng xu hướng tích cực đó, vốn FDI thực hiện 4 tháng đầu năm ước tính đạt 4,7 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút FDI lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 5,246 tỷ USD, chiếm 76,2% tổng vốn đăng ký; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 334,6 triệu USD, chiếm 4,9%; ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy đạt 242,5 triệu USD, chiếm 3,5%; các ngành còn lại đạt 1063,2 triệu USD, chiếm 15,4%.

Xét về địa phương, Hải Phòng là địa phương có số vốn FDI đăng ký lớn nhất với 1,59 tỷ USD, chiếm 31,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hà Nội – 595,5 triệu USD, chiếm 11,7%; Bình Dương – 329 triệu USD, chiếm 6,5%; Bắc Ninh – 309,3 triệu USD, chiếm 6,1%…

Còn về tính về nhà đầu tư, thì 4 tháng đầu năm, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 2,48 tỷ USD, chiếm 48,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Singapore 502,1 triệu USD, chiếm 9,9%; Đài Loan 430,1 triệu USD, chiếm 8,5%.

Nhật Bản đã tụt xuống vị trí thứ 4 với chỉ 307 triệu USD, chiếm 6%.

Nguyên Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *