Home / Phát triển doanh nghiệp / Pháp lý / GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cần chuẩn bị hồ sơ một cách đầy đủ theo quy định. Và có nhiều khách hàng đã thắc mắc với Nam Việt Luật là trong hồ sơ có cần giấy đề nghị thay đổi địa chỉ công ty hay không ?

Để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về quy định thủ tục hồ sơ thay đổi địa chỉ có gồm giấy đề nghị thay đổi địa chỉ công ty hay không thì mời theo dõi bài viết sau đây.

Có cần giấy đề nghị thay đổi địa chỉ công ty

Trong hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty chỉ cần có quyết định, biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ và Thông báo gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh được quy định cụ thể tại Điều 40 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Cho nên kết luận lại là khi thay đổi đia chỉ công ty thì không có giấy đề nghị thay đổi địa chỉ công ty mà thay vào đó là Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, mẫu Phụ lục II-1 trong Danh mục được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Nếu đã không có giấy đề nghị thay đổi địa chỉ công ty thì hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cụ thể gồm có  :

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc công ty thay đổi địa chỉ.

2. Quyết định thay đổi địa chỉ công ty của :

– Chủ sở hữu nếu là công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghệp tư nhân.

– Hội đồng thành viên nếu là công ty TNHH 2 thành viên hoặc hợp danh.

– Đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần

3. Biên bản họp của :

– Hội đồng thành viên nếu là công ty TNHH 2 thành viên hoặc hợp danh.

– Đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần

4. Các văn bản cần thiết liên quan đến thay đổi địa chỉ công ty.

Thủ tục thực hiện thay đổi địa chỉ công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty được thực hiện theo trình tự như sau :

1. Chuẩn bị bộ hồ sơ như hướng dẫn đã nói ở trên.

2. Nộp hồ sơ đã chuẩn bị đầy đủ ở Phòng đăng ký kinh doanh.

Tại đây nếu hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ và đúng như quy định thì sẽ được tiếp nhận và Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Giấy biên nhận hồ sơ.

3. Nhận kết quả

Khi hồ sơ hoàn toàn hợp lệ thì đến ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ công ty đến  Phòng đăng ký kinh doanh để nhận Giấy phép đăng ký kinh doanh mới.

Trường hợp ngược lại công ty sẽ nhận được văn bản trả lời lý do bị từ chối và hường dẫn bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

4. Làm con dấu mới và thông báo thay đổi con dấu.

Trong trường hợp công ty đổi địa chỉ khác quận/huyện hoặc đổi địa chỉ khác tỉnh/thành phố thì mới cần thực hiện bước này.

5. Đăng bố cáo thay đổi

Sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh mới thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ đăng bố cáo thông tin thay đổi của công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký kinh doanh.

NGUỒN: VIETNAMLUAT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *